LEVEALDER: FHI har beregnet forventet levealder i de ulike fylkene. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

Lavest forventet levealder i Østfold og Finnmark

Østfold og Finnmark har lavest antall forventede gjenstående funksjonsfriske leveår ved 65 år, viser oversikten fra FHI. Akershus ligger best an.

Publisert Sist oppdatert

Folkehelseprofilene er unike rapporter for hvert av de 15 fylkene i landet. Profilene er et grunnlag for det regionale arbeidet med å bedre folkehelsen, skriver Folkehelseinstituttet (FHI) på sine nettsider.

Årets tema er eldres helse. Det er forventet en betydelig økning i antall eldre de kommende årene. Både i alderen 65 til 79 år, og de over 80 år. Derfor er det viktig med kunnskap om helse og funksjonsnivå i denne delen av befolkningen, skriver FHI. 

– For første gang viser profilene antall år etter fylte 65 år man kan forvente å ha god helse og funksjon, sier Bjørn Heine Strand, aldringsforsker ved Folkehelseinstituttet, i meldingen. 

I Akershus er forventet levealder for menn og kvinner henholdsvis 82 og 84,9 år. I Finnmark er de tilsvarende tallene 78,9 og 82,9 år, mens Østfold ligger på 80,7 og 84 år, skriver NRK. 

I 2024-profilene er det også en ny indikator på gjeld, som omfatter personer som bor i husholdninger med gjeld over tre ganger samlet inntekt. 

Indikatoren for luftforurensing er også endret, og viser andelen personer som er eksponert for verdier høyere enn luftkvalitetskriteriene på 5 µg/m3 for fint svevestøv (PM2,5), opplyser FHI.

Powered by Labrador CMS