VIL SPRE SEG: Det er høy sannsynlighet for at den engelske og den sør-afrikanske varianten av koronaviruset før eller seinere vil spre seg til Norge. Dette kan få moderate til store konsekvenser alt etter hvor lett den er å holde under kontroll, skriver FHI. 

Foto: Getty Images

FHI: Høy risiko for at mutert virus kan spre seg i Norge

I Folkehelseinstituttets (FHI) risikovurdering av 27. desember, beskrives risikoen som høy for at virusmutasjonen som er påvist i Storbritannia skal spre seg i Norge.

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

I desember har myndighetene i Storbritannia og Sør-Afrika varslet om varianter av SARS-CoV-2 som skal spre seg lettere og ha forårsaket oppblussing av epidemien.

De to første påvisningene av denne varianten i Norge skjedde 27. desember, begge hos personer som nylig hadde vært i Storbritannia.

«Varianten er påvist ved sekvensering av virus i en rekke andre land også. En del av tilfellene er knyttet til reise fra Storbritannia, men flere land rapporterer også om tilfeller som verken er knyttet til reise til Storbritannia eller hverandre», skriver FHI i den ferske rapporten.

Vil trolig oppstå nye varianter

Også her i Norge har det vært bekymring for økt smittsomhet i enkelte andre varianter som har forårsaket utbrudd. Koronaviruset er nylig overført til mennesker og har kanskje ikke nådd sin beste tilpasning til mennesker. Utbredt smittsomhet gir grunnlag for flere mutasjoner, advares det. 

«Vi vurderer at det er høy sannsynlighet for at det før eller seinere oppstår varianter som har endrete egenskaper innen smittsomhet, virulens eller immunitet. Konsekvensene av dette varierer med hvor mye mer smittsomme variantene er. Risikoen er dermed moderat til høy», heter det i rapporten, som du kan lese i sin helhet her.

FHI anbefaler at det blir færre unntak fra innreisekarantene. risikorapport FHI

«Vi har over tid sett at det foregår import av virus til Norge, selv med utstrakt karantene. Sannsynligheten blir enda høyere med et mer smittsomt virus. Det kreves nok betydelig strengere innreisetiltak og færre unntak dersom man sikkert skal holde variantene ute» skriver FHI videre. 

Kan få store konsekvenser

Konsekvensene kan bli store hvis variantene importeres og får spre seg i Norge.

«Vi vurderer at det er høy sannsynlighet for at den engelske og den sør-afrikanske varianten før eller seinere vil spre seg til Norge. Dette kan få moderate til store konsekvenser alt etter hvor lett den er å holde under kontroll. Risikoen er dermed moderat til høy. Vi har stor tiltro til en slik vurdering» heter det.

FHI vurderer også, gitt at virusmutasjonens smittsomhet faktisk er vesentlig høyere, at det er høy sannsynlighet for at den engelske og den sør-afrikanske varianten, hvis de først importeres til Norge, før eller seinere vil spre seg i Norge.

«Dette kan få moderate eller store konsekvenser. Risikoen er dermed høy», påpekes det.

Det er foreløpig for dårlig kunnskapsgrunnlag til å vurdere sannsynligheten for at SARSCoV-2-vaksinasjon gir lavere immunitet mot den engelske og den sør-afrikanske varianten. Dersom de har det, gir det store konsekvenser, skriver FHI. 

Foreslår flere tiltak

FHI anbefaler at man inntil mer kunnskap er på plass, iverksetter flere tiltak for å begrense risikoen for import av den engelske og sør-afrikanske varianten. Tiltakene bør revurderes hyppig i tråd med risikovurderingen.

Blant nye tiltak foreslås at det tilbys testing på dag 7 og eventuelt også på dag 1-3 for alle reisende, særlig fra Storbritannia og Sør-Afrika, med mulighet for karantenefritak ved negativ PCR-test på dag 7.

FHI anbefaler videre at det bør vurderes å innføre karanteneplikt for alle som bor i samme boenhet som den som er i innreisekarantene etter reise fra Storbritannia eller Sør-Afrika.

Samt at det blir færre unntak fra innreisekarantene.

Powered by Labrador CMS