STOR VARIASJON: – Resultatene fra denne undersøkelsen viser at belastningen av smitteverntiltak varierer en hel del mellom grupper i samfunnet. Dette kan være nyttig å ha med seg når en skal vurdere tiltak i forbindelse med nye pandemier, sier forsker Tony Mathias Leino i Folkehelseinstituttet (FHI) på deres nettisder. Illustrasjonsfoto: GettyImages

Foto:

Byfolk var mest bekymret for nye koronatiltak

Flere innbyggere i de store byene enn innbyggere i distriktene, oppga at eventuelle nye smitteverntiltak ville være belastende. Det viser en undersøkelse gjennomført i desember 2021. 

Publisert

I rapporten som er laget av Folkehelseinstituttet og som nylig ble publisert på deres nettsider, gjengis en undersøkelse av befolkningens oppfatning av hvor stor belastning ulike smitteverntiltak ville innebære.

Undersøkelsen ble gjennomført i tidsrommet 6. til 20. desember 2021 i Agder, Nordland, Vestland og Oslo fylker. Deltakerne ble blant annet spurt om reaksjoner på og opplevelse av koronapandemien, psykisk helse og livskvalitet. I alt 22.808 personer svarte på undersøkelsen. 

Innbyggere i Oslo og de største byene utgjorde den største andelen av dem som ville oppleve en høy grad av belastning som følge av ulike smitteverntiltak. Andelen var større blant dem med høyskole- og universitetsutdanning enn blant dem med lavere utdanning, og blant unge voksne (18-29 år) sammenlignet med eldre.

– Resultatene fra denne undersøkelsen viser at belastningen av smitteverntiltak varierer en hel del mellom grupper i samfunnet. Dette kan være nyttig å ha med seg når en skal vurdere tiltak i forbindelse med nye pandemier, sier forsker Tony Mathias Leino til FHIs nettsider.

Powered by Labrador CMS