Finnmarkssykehuset er samlet på fire steder: Hammerfest, Kirkenes, Alta og Karasjok. Foto:

Vil legge Finnmarkssykehuset under UNN

I regjeringsplattformen varsles det endring i sykehusstrukturen i nord, som følge av regionsreformen. - Dette er veldig ferskt sier Finnmarkssykehusets direktør.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

I regjeringsplattformen varsles det endring i sykehusstrukturen i nord, som følge av regionsreformen.

Regjeringen foreslår å legge Finnmarkssykehuset HF under Universitetssykehuset Nord Norge HF:

Gjennomføre en prosess med kommunene i Vest-Finnmark om å bygge ut spesialisthelsetjenestetilbudet på klinikk Alta, slik at befolkningen får dekket en vesentlig større del av behovet for sykehustjenester der. I forbindelse med vurderingen av den nye regionreformens konsekvenser for inndelingen av helseforetaket, foreslå at Finnmarkssykehuset blir en del av UNN

Administrerende direktør ved Finnmarkssykehuset HF, Eva Håheim Pedersen vil foreløpig ikke spekulere i saken.

– Dette er veldig ferskt, og vi har i skrivende stund ikke mottatt noe formelt oppdrag. Jeg kan derfor ikke si noe om konsekvenser, og jeg ønsker heller ikke å gå inn i spekulasjoner omkring dette, sier hun til Dagens Medisin.
– Det er viktig for meg å understreke at jeg er opptatt av at vi får en grundig prosess som ivaretar pasienter og ansatte ved Finnmarkssykehuset, og at vi sikrer at vi også i fremtiden har et godt tilbud til pasientene i Finnmark.

Saken har vakt stor oppsikt i Finnmark, og reaksjonene som kommer frem i lokale medier er kraftige.

Styreleder i UNN, Ansgar Gabrielsen, kaller forslaget «klokt»: Han sier til Nordlys at når man slår sammen fylkene, så vil en sammenslåing på sykehusnivå være like nærliggende.

– Det ville være ulogisk om man ikke vurderte dette også, sier Gabrielsen til Nordlys. Han sier også til avisen at han «hadde en anelse om at det kom til å skje».

Finnmark er det ­største fylket i landet, og arealet er større enn Oslo, Østfold, Vestfold, Buskerud, Aust-Agder og Vest-Agder tilsammen.

Finnmarkssykehuset har omtrent 1 600 ansatte, og et budsjett på rundt to milliarder. Hovedaktiviteten er samlet på fire steder: Hammerfest, Kirkenes, Alta og Karasjok

De fleste kommunene i Finnmark har sykestueplasser – totalt 40 – som Finnmarkssykehuset finansierer/subsidierer.

På grunn av de store avstandene i fylket, er det vedtatt å opprettholde to sykehus med akuttfunksjoner innen medisin, kirurgi og fødselsomsorg. Psykiatrien består av tre distriktspsykiatriske sentre (DPS), lokalisert i seks ulike geografiske områder i fylket. Innen psykiatrien har vi en Samisk nasjonalt kompetansetjeneste, SANKS, som har et nasjonalt ansvar for å tilby og utvikle helsetjenester til den samiske befolkningen.

Powered by Labrador CMS