Helseminister Bent Høie (H) vil be Helse Nord om å utrede saken der Finnmarkssykehuset HF er besluttet lagt under UNN. Foto: Vidar Sandnes

Helse Nord skal utrede sammenslåing av Finnmarkssykehuset og UNN

– Berørte samarbeidspartnere og ansatte skal bli hørt, lover helseminister Bent Høie (H).

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Beslutningen i regjeringsplattformen om at Finnmarkssykehuset skal legges under Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) kom som en stor overraskelse på både ledelse og ansatte i de to helseregionene, og ved begge sykehusene.

Helseminister Bent Høie (H) sa nylig til Dagens Medisin at sammenslåing er besluttet – og at dette ville gjennomføres.
Dagens Medisin ba Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) svare på om planen om å legge Finnmarkssykehuset under UNN, er å regne som en virksomhetsoverdragelse – og om dette da ikke skal utredes og drøftes.

Helseministeren drar nordover
Nå svarer departementet at Helse Nord vil få i oppdrag å utrede dette:

– Helse Nord vil få oppdrag om å utrede en sammenslåing før det gjøres vedtak om når sammenslåingen skal skje. Helseministeren vil først møte de tillitsvalgte og ledelsen på UNN og i Finnmarksykehuset den 12. Februar, heter det fra departementet.

– Etter dette vil det bli avhold et foretaksmøte i Helse Nord der utredningsoppdraget vil bli gitt. I denne prosessen vil både de ansattes rettigheter bli ivaretatt og berørte samarbeidspartnere hørt.

– Dette arbeidet skal gjennomføres før det blir fattet vedtak om sammenslåing, heter det fra HOD.

Powered by Labrador CMS