Helsminister Bent Høie (H) er klar på at beslutningen er tatt. Arkivfoto: Vidar Sandnes. Foto:

Helseministeren: – Det er besluttet at Finnmarkssykehuset skal ligge under UNN

– Vil gi bedre tilbud til befolkningen i Finnmark, sier helseminister Bent Høie (H).

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

At det i regjeringsplattformen kommer frem at Finnmarkssykehuset HF skal legges under Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN), kom svært overraskende på både ledelse og fagpersoner ved begge de to sykehusene.

Dagens Medisin snakket torsdag med tillitsvalgte og ansatte både ved UNN og Finnmarkssykehuset HF, som reagerer sterkt på avgjørelsen.

Les mer her: –Ingen var forberedt på dette, det kom like brått på alle.

Dagens Medisin har bedt helseminister Bent Høie redegjøre for grunnlaget for denne beslutningen; hvilke beregninger som er gjort og hvilket beslutningsgrunnlag som ligger til grunn.

«Naturlig å se på driften i en større sammenheng»
Høie sier til Dagens Medisin at målet med omorganiseringen er å styrke sykehustilbudet i Finnmark.

– Finnmarkssykehuset har gjennom flere år arbeidet målrettet med å løfte kvaliteten på tilbudet ved de ulike klinikkene, blant annet gjennom omfattende investeringer i sykehusbygg og utstyr.

– Nå har vi kommet til en fase hvor det er naturlig å se på driften i en større sammenheng, og med det bidra til å løfte kvaliteten på pasientbehandlingen ytterligere. Ved å integrere tjenestetilbudet i Finnmark med det svært kompetente fagmiljøet i Tromsø, vil befolkningen i Finnmark få et bedre tjenestetilbud i fremtiden, sier Høie.

Omleggingen vil føre til et bedre helsetilbud for de som bor i Finnmark, mener han:

– Ved å fjerne unødvendige administrative skiller, vil pasientene få et mer helhetlig tilbud. Mange pasienter fra Finnmark behandles i dag både ved UNN og Finnmarkssykehuset, og et slikt grep vil skape en mer sømløs organisering rundt den enkelte pasient. Samtidig er det viktig å understreke at prinsippet om stedlig ledelse fortsatt er en sentral forutsetning.

– Rokker ikke ved Hammerfest-lånet
– Dette rokker ikke ved de vedtatte investeringsplanene og sykehusstrukturen i Finnmark. Regjeringen sin beslutning om å lånefinansiere nytt sykehus i Hammerfest. berøres ikke av dette Denne beslutningen vil heller ikke legge opp til store endringer i tjenestetilbudet. Den etablerte funksjonsfordelingen ligger fast, sier Høie til Dagens Medisin.

Dagens Medisin vet at dette punktet i regjeringsplattformen kom svært overraskende på både Helse Nord-ledelsen, UNN-ledelsen og ledelsen ved Finnmarkssykehuset HF.

– Jeg har ikke hørt dette lagt frem som et konkret forslag før det ble presentert i regjeringsplattformen, sier UNN-direktør Anita Schumacher til Dagens Medisin.

–  Jeg har foreløpig ikke fått noe oppdrag knyttet til forslaget om sammenslåing av Finnmarkssykehuset og UNN. Hvis jeg får dette oppdraget, vil jeg følge det opp og vektlegge at prosessen blir så bra som mulig for alle parter.  Vi har allerede et godt samarbeid med Finnmarkssykehuset som vi skal bygge videre på, sier hun.

Helse Nord-direktør Lars Vorland sier han vil vente på det varslede foretaksmøtet 5.februar før han uttaler seg. Først da er oppdraget formelt.

Torsdag sa administrerende direktør for Finnmarkssykehuset HF, Eva Håheim Pedersen, at dette er «veldig ferskt» for henne.
– Vi ikke mottatt noe formelt oppdrag. Jeg kan derfor ikke si noe om konsekvenser, og jeg ønsker heller ikke å gå inn i spekulasjoner omkring dette, sier hun til Dagens Medisin.

Powered by Labrador CMS