BLÅ HIMMEL BAK SKYENE?: Per Angermo startet i jobben som direktør ved Finnmarkssykehuset i september. Året som kommer blir utfordrende, men Angermo gleder seg til å ta fatt på det sammen med dyktige kollegaer. Foto: Privat

BLÅ HIMMEL BAK SKYENE?: Per Angermo startet i jobben som direktør ved Finnmarkssykehuset i september. Året som kommer blir utfordrende, men Angermo gleder seg til å ta fatt på det sammen med dyktige kollegaer.

Foto: Privat

– Vi må gjøre grundige prioriteringer

Til tross for at smertefulle omstillinger er på vei, tror sykehusdirektør Per Angermo at det kommende året også kan bli gøy.

Publisert

Dagens Medisin har spurt et knippe personer innen helsesektoren om hvordan de vil oppsummere året som har gått, hvilke forventninger de har til det nye året og hvilke løsninger de ser for seg for helsesektoren fremover.

Per Angermo er administrerende direktør for Finnmarkssykehuset, en jobb han fikk i juli i år. Angermo er utdannet sykepleier og kom fra stillingen som avdelingsleder i Medisinsk klinikk ved UNN. 

– Hvordan vil du oppsummere 2022?

Hektisk og særdeles økonomisk utfordrende. Mange endringer i Helse Nord. 
– Hva har vært det viktigste som har skjedd i år for din jobb?

Jeg startet medio september, så for meg har det viktigste vært å bli kjent med foretaket og de ansatte som er den viktigste ressursen. Det har vært mange hyggelige møter rundt om ved mange lokasjoner!

Les mer: Ny «kortreist» sjef for Finnmarkssykehuset


– Hva gjør du for å slappe av i julen?

Julen feires på hytta med familie – langt fra urbane strøk. God mat og drikke, skiturer og påfølgende hvilepuls. En og annen film blir det nok også koblet av med.
– Hvilke forventninger har du til det nye året?

Det blir et utfordrende år med tanke på omstilling innenfor flere områder, for å drifte innenfor de økonomiske rammene vi har. Jeg forventer at alle bidrar til en konstruktiv innfallsvinkel ovenfor de utfordringene vi står ovenfor. Vi må, og skal, gjennomføre større endringer for å kunne håndtere utfordringene vi står ovenfor og jeg forventer at dette vil bli krevende. Prosessene, og dertil endringene med omstilling, vil smerte i en overgangsperiode. Dette vil kreve modig lederskap på alle nivåer, og endringsvilje og -evne hos alle. Samtidig forventer jeg at det blir et spennende og viktig arbeid som gir viktige føringer for Finnmarkssykehusets fremtid.

Les mer: Ekstrapotten fra regjeringen redder ikke sykehusene


– Økonomien er krevende i hele helsesektoren – hvordan merker du det der du er?

Dette berører oss alle på ulikt vis. Vi må gjøre nøye prioriteringer i det vi foretar oss. Det utfordrer hele lederlinja til å tenke nøye gjennom hvordan driften kan skrues om slik at den er bærekraftig. Dette vil merkes ved at vi må gjøre grundige prioriteringer i alt vi foretar oss og at det ikke vil være like stort rom for «nice to have».
– Hva er det største problemet i helsesektoren og hvordan skal vi løse det?

Mangelen på helsepersonell, organisering og finansieringsordning.

Vi må tilrettelegge for at vi får større andel netto helsearbeidere. I det ligger det at de som er helsefagutdannet i større grad jobber med det de er spesialisert i og at andre støtter opp om oppgaver som nevnte ikke trenger å utføre selv. På denne måten får vi brukt flest mulig av våre helsearbeidere til pasientnært arbeid i en tid der mangelen er stor og voksende. Og så må vi ta godt vare på de vi har. Så må vi se på om organiseringen er rett for å oppnå effektive og kvalitativt gode tjenester, og vurdere og iverksette funksjons- og oppgavedeling. 2023 blir et år med mange og spennende endringer som jeg gleder meg til å ta fatt på sammen med mange dyktige kollegaer. Det kan bli riktig så gøy også!

Powered by Labrador CMS