FORSKNINGSPRIS: Anne Spurkland får prisen for sin forskning på om mors immunsystem avslører sykdom i svangerskapet, autoimmune sykdommer og immunsystemet generelt.
FORSKNINGSPRIS: Anne Spurkland får prisen for sin forskning på om mors immunsystem avslører sykdom i svangerskapet, autoimmune sykdommer og immunsystemet generelt.

Fikk pris for forskning på kvinnehelse

Anne Spurkland får Kvinnehelseforskningsprisen 2022 for sitt arbeid innen kvinnehelse og for hennes bidrag under pandemien.

Publisert Sist oppdatert

Sanitetskvinnenes sentralstyre deler ut forskningsprisen for kvinnehelse, og 100.000 kroner, til en forsker eller forskergruppe som har utmerket seg på feltet.

Anne Spurkland er professor i molekylær biologi og anatomi og forsker innen molekylær immunologi ved Universitetet i Oslo.

Hun får prisen for sin forskning på om mors immunsystem avslører sykdom i svangerskapet, autoimmune sykdommer og immunsystemet generelt, hvor kjønnsdimensjonen alltid er ivaretatt.

I begrunnelsen trekker de også fram Spurklands deltakelse i samfunnsdebatten. Styret viser til at hun har vært en synlig stemme i debatten om koronapandemien, hvor hun har kommentert og svart på pandemirelaterte spørsmål fra alle lag av befolkningen.

«Samtidig har hun utfordret myndighetenes arbeid med pandemien og bidratt til en kunnskapsbasert debatt om pandemirelaterte spørsmål. Hun stilte opp og var sitt ansvar som fagperson bevisst, i en situasjon da mange var usikre og informasjonsbehovet var stort.»

Hun har i samme periode skrevet en populærvitenskapelig bok om immunforsvaret. Hennes faglige interesser inkluderer også T celle aktivering, molekylær immunologi, genetikk og neuroinflammasjon. 

Spurkland har frontet Sanitetskvinnenes bidrag under pandemien og sitter i foreningens ekspertpanel.

Powered by Labrador CMS