HJELPER: FHI og Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami), har konkludert med at 95 prosent av de som bruker høreapparat opplever at det hjelper. Illustrasjonsfoto: Mark Paton/Unsplash

FHI: Yngre mer positive til å bruke høreapparat enn eldre

Yngre mennesker har lavere terskel for å ta i bruk høreapparat enn eldre med samme grad av hørselstap, viser en ny studie.

Publisert

Studien, som er utarbeidet av FHI og Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami), baserer seg på data fra 63.182 voksne som deltok i helseundersøkelser i Trøndelag i perioden 1996–1998 og 2017–2019.

Ifølge forsker Bo Engdahl ved FHI oppga 95 prosent som bruker høreapparat, at det hjelper dem.

– Yngre kvinner er de som rapportere om høyest nytte, sier han.

De som rapporterer om lavere nytte av høreapparat, er personer med tinnitus og eldre som er single. Bodahl mener å vite hvorfor.

– Å bo sammen med noen og å ha barn øker bruken. Det henger kanskje sammen med at de med nedsatt hørsel som bor med andre og har nær familie, har noen som er pådrivere for at de tar i bruk dette nyttige hjelpemiddelet, sier han.

Powered by Labrador CMS