UTSENDING AV VAKSINER: FHI er i gang med å sende ut årets influensavaksiner og anbefaler kommunene til å bestille adjuvantert influensavaksine som er gir best effekt hos eldre.

FHI har ennå influensavaksiner til eldre – gikk tom i fjor

Folkehelseinstituttet er i gang med utsending av sesonginfluensavaksiner. I år er det tatt inn flere doser av vaksinen som gir best effekt hos de eldste.

Publisert

Beboere i omsorgsboliger og sykehjem og alle fra fylte 65 år anbefales influensavaksine av Folkehelseinstituttet (FHI).

Kommuner oppfordres til å bestille Fluad Tetra, en såkalt adjuvantert influensavaksine som bare gis til personer over 65 år. Denne vaksinen gir bedre effekt enn annen influensavaksine hos de eldste fordi den inneholder et stoff – adjuvans – som øker effekten av vaksinen ved å øke immunresponsen i kroppen.

Mer på lager

– I fjor gikk FHI dessverre tom for adjuvantert influensavaksine. I år har vi tatt inn flere doser slik at også personer med omfattende behov for bistand fra hjemmetjenesten, i tillegg til beboere i sykehjem, omsorgsboliger og forsterkede botilbud, kan få denne vaksinen, opplyser FHI på sine hjemmesider. 

Kommunene har lagt inn sine bestillinger, men FHI har fremdeles et relativt stort lager av Fluad Tetra, om noen kommuner skulle trenge flere doser.

Ifølge FHI tilhører nær 1,6 millioner mennesker i Norge grupper med økt risiko for komplikasjoner av influensa, som lungebetennelse, hjerneslag og forverring av kroniske sykdommer.

Årets vaksine

Influensavaksiner skiller seg fra de fleste andre vaksiner ved at de må tilpas­ses end­ringene hos virus. De oppdateres før hver sesong og inneholder fire influensavirustyper – to A-stammer og to B-stammer.

– Effekten av influensavaksine varierer fra år til år, men ligger i gjennomsnitt på cirka 60 prosent. Det vil si at omtrent seks av ti av de som vaksineres, er beskyttet mot influensasykdom, skriver FHI.

Opptil 2000 personer har dødd av influensa på én sesong, og FHI mener influensavaksine kan redde mange liv.

I en gjennomsnittlig sesong i Norge legges rundt 5000 personer inn etter alvorlige komplikasjoner av influensa.

Selv om noen får influensa tross vaksinering, ser det ut til at vaksinen kan redusere risikoen for et alvorlig sykdomsforløp.

Powered by Labrador CMS