DISKUTERTE JOURNALPROSJEKT: Mandag møtte statsråd Ingvild Kjerkol KS for å snakke om fremtidsutsiktene for Felles kommunal journal.

Foto: Guro Kulset Merakerås

Helseministeren ber kommunene søke direktoratet om å få beholde FKJ-midler

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier regjeringen politisk stiller seg bak kommunenes ønske om å få beholde deler av bevilgede midler til å ferdigstille pågående aktiviteter i Felles kommunal journal-prosjektet.

Publisert

I sitt forslag til statsbudsjett for 2023 har regjeringen gått inn for å kutte all støtte til Felles kommunal journal (FKJ) og trekke tilbake det som er igjen av allerede bevilgede midler.

Som Dagens Medisin skrev mandag, ber KS storbynettverk, som består av Oslo, Bergen, Stavanger, Bærum, Kristiansand, Drammen, Trondheim og Tromsø, regjeringen om å snu og likevel sikre videre finansiering av prosjektet. De frykter at FKJ vil avvikles uten statlige midler. 

– KS storbynettverk ber derfor regjeringen sørge for at midler fra 2022 overføres til 2023 slik at arbeidet kan videreføres, i tråd med prosjektets planer, heter det i en felles uttalelse fra storbyene. 

Kjerkol: – Stiller oss bak kommunenes ønske

Mandag har fremtiden til Felles kommunal journal vært tema under et planlagt møte mellom helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) og KS, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet til Dagens Medisin.  

– Vi vil fortsatt støtte opp under kommunenes behov for bedre journalløsninger, det har vi gjentatt i dagens møte med KS. Vi trenger gode digitale løsninger for å lykkes med vår felles helsetjeneste, sier Kjerkol i en e-post til Dagens Medisin. 

Hun sier videre at selv om regjeringen har sagt at de justerer innretningen på statens rolle for journalløsninger, betyr ikke det at KS umiddelbart må stoppe arbeidet de allerede har satt i gang. 

– Politisk stiller vi oss bak kommunenes ønske om å få beholde deler av bevilgede midler til å ferdigstille pågående aktiviteter. Direktoratet for e-helse må vurdere hvilke konkrete aktiviteter de kan overføre midler til når de får en søknad om dette, sier helseministeren. 

Én innbygger – én journal

Felles kommunal journal (FKJ) er et samarbeidsprosjekt mellom nasjonale myndigheter, KS og kommunene Bergen, Bærum, Bodø, Hammerfest, Kristiansand, Ringsaker, Stavanger og Vinje.

Målet med FKJ er etablering av en felles plattform hvor informasjon kan deles mellom ulike systemer i en kommune. Slik vil helsepersonell få tilgang til relevante helseopplysninger om en innbygger når de trenger det.

Bakgrunnen for arbeidet med FKJ er stortingsmeldingen «Én innbygger – én journal» fra 2012. FKJ, Helseplattformen og videreutvikling av eksisterende journalløsninger i spesialisthelsetjenesten i helseforetakene Helse Nord, Helse Vest og Helse Sør-Øst er tiltak anbefalt av helsesektoren for å nå målene i stortingsmeldingen.

Reaksjoner

Områdedirektør i KS, Kristin Weidemann Wieland, har kalt regjeringens kuttforslag uforståelig. Og Håkon Einar Grimstad, daglig leder i selskapet Felles kommunal journal interim, mener regjeringens kutt er foretatt på feil grunnlag

Flere organisasjoner har også rykket ut til prosjektets forsvar og bedt regjeringen tenke seg om på ny når det gjelder skrinlegging av Felles kommunal journal.  

Bakgrunn: Regjeringen vil kutte all støtte til Felles kommunal journal: – Det virker veldig rart

Powered by Labrador CMS