NYTTIG: Ved fastlegekontoret har de gått til kinnkjøp av ultralydmaskiner til alle kontorene, slik at både legene og sykepleier alltid har en maskin tilgjengelig. Her er det sykepleier Lillann Haaland Kleppa som tester ut maskinen.
NYTTIG: Ved fastlegekontoret har de gått til kinnkjøp av ultralydmaskiner til alle kontorene, slik at både legene og sykepleier alltid har en maskin tilgjengelig. Her er det sykepleier Lillann Haaland Kleppa som tester ut maskinen.

Legekontor har kjøpt ultralydmaskiner til alle leger og sykepleiere

Kommunelege og fastlege Bjarte Sørensen i Hjelmeland sier maskinene er svært nyttige til mange typer undersøkelser, og at det vil være en stor fordel at alle klinikerne på kontoret alltid har dem tilgjengelig.

Publisert

Sørensen har selv brukt ultralyd i mange typer undersøkelser i flere år.

– Jeg har hatt mitt eget apparat siden 2012, og jeg har jo sett interessen hos kollegaene mine. Noen ganger har de tatt med seg en pasient til meg, og noen ganger har de lånt apparatet, forteller han.

Selv bruker han maskinene til mange typer undersøkelser.

– Det kan være for eksempel resturinmåling, å se om det er hydronefroser på nyrer eller gallestein, og undersøkelser av skader i lunger eller hjerteinfarkt, sier han.

Anbefaler flere apparater

Erfaringen så langt, viser at det er en stor fordel at det er ett apparat på hvert av kontorene til legene og sykepleierne. Sørensen sier noen fastlegekontorer han har snakket med har vurdert å kjøpe et større og mer kostbart apparat på deling, men det vil han ikke anbefale.

– Fastleger ringer fra rundt omkring og spør hvordan de skal gå fram. Jeg vil fraråde å gå sammen om å kjøpe et større apparat, for da har du et flott apparat som står på eget eget rom men krever at du går og henter det. Alle har det travelt, og jeg vet selv at noe tar et ekstra minutt sånn at jeg blir mer forsinket, er det mindre sannsynlig at jeg gjør det, sier han.

Apparatet de har gått til innkjøp av på Hjelmeland er kompakt, på størrelse med en laptop, og koster cirka 200.000 kroner uten moms. Kontoret fikk støtte til innkjøp av maskiner via en midlertidig støtteordning Helsedirektoratet hadde i fjor, for å styrke rekrutteringen til legevakt.

ØVER: De ansatte ved legesenteret tester det nye utstyret på hverandre og øver på å bruke det. Her er det sykepleier Lillann Haaland Kleppa som scanner Bjarte Sørensens blære.
ØVER: De ansatte ved legesenteret tester det nye utstyret på hverandre og øver på å bruke det. Her er det sykepleier Lillann Haaland Kleppa som scanner Bjarte Sørensens blære.

Finner blodårer

Sykepleier ved kontoret Kari Hundsnesier hun har hatt god nytte av maskinen, etter at den ble levert i november.

Først og fremst har hun brukt den til å finne vanskelige blodårer.

– Jeg tror nok det kommer pasientene til gode at vi ikke må stikke dem så mange ganger. Noen har vært på sykehuset først, og forteller at de har strevd der. Så spør de, hvorfor gjør de ikke det på sykehuset, sier hun.

Tidligere har hun brukt en mindre håndholdt maskin tilkoblet iPad, og hun forteller at den nye er lettere å bruke.

Jeg tror nok det kommer pasientene til gode at vi ikke må stikke dem så mange ganger

Kari Hundsnes

Ikke problemer med rekruttering

Sørensen håper ultralydmaskinen bidrar til at fastlegekontoret fortsetter å være et populært sted å jobbe.

I motsetning til mange fastlegekontorer i distriktene, har de så langt ikke hatt problemer med rekruttering av fastleger. Dette tror Sørensen til dels henger sammen med at de er en interessant arbeidsplass, hvor det er faglig utviklende å jobbe.

Dessuten ser han det som en stor fordel at de har ansatt sykepleiere som avlaster legene.

– Alle ansatte utenom legene og en helsesekretær er sykepleiere. De er godt kvalifiserte og tar seg av mange kliniske problemstillinger, slik at arbeidshverdagen blir bedre for legene, sier han.

Hjelmeland tror også det har betydning at kommunen driver kontoret, slik at de selvstendig næringsdrivende legene slipper å stå for kontordrift.

Kan unngå henvisninger

Fastlege og doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Oslo Hans-Christian Myklestul, har også tatt i bruk ultralyd.

– På Lillestrøm legesenter, hvor jeg jobber, står det ultralydapparater på alle kontorer. Vi har også ett rigget for gynekologiske undersøkelser som står på et eget gynekologrom, sier han.

Som forsker har han sett på hvordan ultralyd blir brukt i allmennpraksis, i en kvalitativ undersøkelse med intervjuer som ble gjort i 2020. Han har tidligere også sett på hvordan fastlegene bruker takster for ultralydundersøkelser.

Studiene har vist at de fleste fastleger som har tilgang på utstyret, bruker det ganske lite.

Tidligere forskning viser imidlertid at det kan brukes med stor grad av sikkerhet i allmennpraksis, til en rekke forskjellige undersøkelser.

– I kvalitetssikringsstudier har vi sett at fastleger kan gjøre ganske mange undersøkelser med stor diagnostisk presisjon og lite opplæring, sier Myklestul.

Han påpeker at blant annet Gunnar Bovim og helsepersonellkommisjonen har sagt at flere oppgaver trolig må løses av primærhelsetjenesten i framtiden.

Bruk av ultralyd ser han som et svært godt verktøy for å løse oppgaver hos fastlegene, slik at det sjeldnere blir nødvendig å henvise til spesialist.

Powered by Labrador CMS