LIVSKVALITET: Ledelsen i de kommunale helse- og omsorgstjenestene bør utarbeide en plan for innføring av forhåndssamtaler for pasienter med begrenset forventet levetid, mener Helsedirektoratet.

Nye råd skal bedre livskvaliteten til pasienter med begrenset forventet levetid

Helsedirektoratet anbefaler helse- og omsorgstjenesten å styrke tilbudet om forhåndssamtaler i behandlingen av pasienter med begrenset forventet levetid.

Publisert

– For noen er det naturlig å snakke om alvorlig sykdom og døden som en del av livet, mens for andre kan det være vanskelig. Å få snakke om det som er viktig for deg og om det som skal skje, kan lette bekymringer og lindre smerter, sier avdelingsdirektør Liv Heidi Brattås Remo i Helsedirektoratet i en pressemelding.

Forhåndssamtalene som nå implementeres i de nasjonale rådene, skal supplere den vanlige kommunikasjonen med pasienten.

Det er altså ikke snakk om en enkelt samtale, men om en kommunikasjonsprosess som følger sykdomsforløpet, Her får pasienten tilbud om en plan som er tilpasset sine ønsker og behov.

Rådene, som er utarbeidet i samarbeid med flere fagmiljøer, gjelder pasienter med alvorlig sykdom som ikke kan kureres, og pasienter med høy risiko for alvorlige sykdomsepisoder. Formålet er å bidra til økt livskvalitet og å redusere medisinsk overbehandling i sluttfasen av livet.

Helsedirektoratet anbefaler videre at kommunens helse- og omsorgstjeneste, inkludert fastlegen og spesialisthelsetjenesten utarbeider et system for innføring av forhåndssamtaler og planlegging.

Powered by Labrador CMS