I ILDEN: Torsdag legger administrerende direktør Marit Lind (t.v.) i Helse Nord frem sitt forslag til en ny kurs for sitt styre. Her er Lind avbildet i forbindelse med et møte i Beslutningsforum, sammen med blant andre fagdirektør i Helse Nord, Geir Tollåli (tredje fra venstre). Foto: Tone Herregården
I ILDEN: Torsdag legger administrerende direktør Marit Lind (t.v.) i Helse Nord frem sitt forslag til en ny kurs for sitt styre. Her er Lind avbildet i forbindelse med et møte i Beslutningsforum, sammen med blant andre fagdirektør i Helse Nord, Geir Tollåli (tredje fra venstre). Foto: Tone Herregården

Over 160 leger stiller seg bak kritikken av Helse Nord

Motstanden bygger seg opp i forkant av møtet hvor styret i Helse Nord skal ta stilling til administrerende direktørs forslag til en restrukturering av helseregionen. Samtidig bedyrer Helse Nord-sjefen at kommuner og andre vil bli hørt.

Publisert Sist oppdatert

Helse Nord-direktør Marit Lind har vært i hardt vær etter at hun leverte inn sitt forslag til endringer for Helse Nord i forkant av det forestående styremøtet i helseregionen.

Dagens Medisin har tidligere omtalt at 35 leger fra i Nord-Norge har skrevet et åpent brev til Helse Nord-styret hvor de ber om at forslaget fra konstituert administerende direktør i Helse Nord om å restrukturere helseregionen stoppes.

Rådet fra Lind kommer som følge av Helse Nords prekære situasjon. Hun har samtidig beskrevet situasjonen som at helseregionen er «ute av kurs».

Legene mener at forslaget vil få store konsekvenser for lokalsykehusene, primærhelsetjenesten, kommunene og for befolkningen. Legene mener også at forslaget er spesielt tilpasset de to store sykehusenes behov og at lokalsykehusenes funksjoner, som er det viktigste nivået for å møte de økte behovene til den aldrende befolkningen, får lite oppmerksomhet.

Nå har ytterligere 167 undertegnet brevet, i tillegg til de første 35 legene.

Legene som nå har meldt sin støtte er i hovedsak fastleger og kommuneoverleger, men også sykehusleger gir nå sin støtte.

Også flere ordførere har meldt sin bekymring i forkant av styremøtet.

- Kommuner og andre blir involvert

Direktør Lind har så langt vært kortfattet i sine kommentarer til styresaken som skal behandles torsdag morgen.

Overfor Dagens Medisin viste hun tidligere denne uken til en kronikk hun har skrevet og styresaken. Men Lind sa også:

- Det er viktig for meg å understreke at vi enda ikke vet hva som blir de konkrete konsekvensene av endringsarbeidet i skal i gang med. Så langt er det bare foreslått mål og hovedretninger for arbeidet. Konkrete endringsforslag må utarbeides i løpet av våren, når styret har vedtatt hovedretningene vi skal arbeide etter.

Torsdag ettermiddag publiserte Helse Nord en nyhetssak på egne nettsider. I saken uttaler Lind at hun anerkjenner engasjementet saken har skapt. Lind gjentar her at styresaken ikke foreslår noen tiltak,.

– Jeg vil understreke at vi enda ikke vet hva som blir de konkrete konsekvensene av endringsarbeidet vi skal i gang med. Når konkrete tiltak skal vurderes, vil berørte kommuner bli involvert. Arbeidet skal baseres på gode prosesser med risiko- og sårbarhetsanalyser, og god medvirkning og involvering av de berørte. Videre arbeid påbegynnes når styret har gjort vedtak om retningen, uttaler Lind.S

Powered by Labrador CMS