NY STRATEGI: En ny strategi for ikke-smittsomme sykdommer er ventet fra regjeringen i februar 2021. Helsedirektoratet vil få i oppdrag å følge opp denne strategien som særlig skal løfte fram psykiske lidelser, muskel- og skjelettlidelser, overvekt og fedme, sier Henriette Øien, avdelingsdirektør. 

Foto: pressefoto

Vil gi fastleger ei bedre verktøykasse for behandling av fedme

Retningslinjene for behandling av personer med sykelig overvekt er fra 2011: – De er helt klart modne for revisjon, sier Henriette Øien i Helsedirektoratet. Hun vil gi fastleger ei bedre verktøykasse for fedmebehandling. 

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Overlege Kai Brynjar Hagen ved Senter for sykelig overvekt i Helse Nord, etterlyser et paradigmeskifte innen fedmebehandlingen.

Henriette Øien er direktør i Avdeling for folkesykdommer i Helsedirektoratet. Hun forteller at dagens retningslinjer for behandling av sykelig overvekt er fra 2011.

– De retningslinjene vi har i dag er relativt gamle og helt klart modne for revisjon. Men bakenforliggende årsaker til fedme, herunder traumer eller overgrep, er ivaretatt i et eget kapittel i retningslinjene, sier hun til Dagens Medisin.

Vi må bygge opp et tilbud i primærhelsetjenesten som jeg tror de færreste kommuner har per i dag.  Henriette Øien, avdelingsdirektør Helsedirektoratet

Må ruste opp helsevesenet
Men like viktig er det å ruste helsetjenesten for å ta imot disse pasientene. Helsedirektoratet er veldig klar over behovet for å styrke tilbudet til personer med overvekt og fedme, særlig i primærhelsetjenesten.

– Vi ser at det er et stort gap mellom det primærforebyggende arbeidet rettet mot befolkningen generelt og spesialisthelsetjenesten der man opererer. Det er ikke alltid at en operasjon hjelper hvis det er underliggende faktorer som er årsaken til vekten. Og det er forhold som må ivaretas i primærhelsetjenesten. Men for å få til det må fastleger og annet helsepersonell i kommunene har en bedre verktøykasse enn de har i dag, sier hun og utdyper:

– Det betyr alt fra hvordan man skal tilnærme seg dette, hvordan skal man snakke om det og hvordan man håndterer det som kommer opp av vanskelige ting. Hvem som skal henvises videre og hvordan de skal følges opp. Dette er jo pasienter som ofte trenger en langvarig oppfølging dersom de skal få resultater og det må nok en mer tverrfaglig tilnærming til enn det vi ser i dag. Vi må bygge opp et tilbud i primærhelsetjenesten som jeg tror de færreste kommuner har per i dag. 

Ny strategi på trappene
En ny strategi for ikke-smittsomme sykdommer er ventet fra regjeringen i februar 2021. Helsedirektoratet vil få i oppdrag å følge opp denne strategien som særlig skal løfte fram psykiske lidelser, muskel- og skjelettlidelser, overvekt og fedme.

– Men når du avdekker noe, må du også ha noe å tilby. Så er spørsmålet om vi skal bruke to-tre år på å revidere faglige retningslinjer eller prøve ut ulike modeller ute i kommunene. Jeg skulle helst sagt ja, takk, begge deler, avslutter hun.

Powered by Labrador CMS