EFFEKTIVE:– I fremtidens helsevesen må vi sørge for at helsetjenestene våre er mest mulig effektive og nyttige, sier Sagabråten. Fra venstre: Foreningsleder Marte Kvittum Tangen, Harald Næs, Gry Dahle, Ragnhild Tveit, Maria Seferowcz og Ståle Sagabråten.
EFFEKTIVE:– I fremtidens helsevesen må vi sørge for at helsetjenestene våre er mest mulig effektive og nyttige, sier Sagabråten. Fra venstre: Foreningsleder Marte Kvittum Tangen, Harald Næs, Gry Dahle, Ragnhild Tveit, Maria Seferowcz og Ståle Sagabråten.

Gjenvalgt som leder av fagstyret i Legeforeningen: –Fastlegeordningen må sikres

– Jeg er veldig glad for å ha fått tillit fra faglandsrådet til å lede fagstyret i en ny toårsperiode, sier den nyvalgte lederen Ståle Onsgård Sagabråten.

Publisert

Ståle Onsgård Sagabråten er gjenvalgt som leder av fagstyret i Legeforeningen. Sagabråten er spesialist i allmennmedisin og har jobbet som fastlege i Nesbyen siden 2002.

– Jeg gleder meg til å jobbe videre for faget sammen med et nyvalgt styre med mye bra kompetanse og som representerer både kontinuitet og påfyll av nye krefter, uttaler styrelederen i en nyhetsmelding på foreningens nettsider.

Sagabråten sier at han er svært fornøyd med å ha med Gry Dahle på laget som ny nestleder.

– Dette blir et godt team som skal sørge for at Legeforeningen kan fortsette å levere på det fagmedisinske området, uttaler legen.

Sagabråten takker det avgående styret for godt samarbeid og sier at han ser frem til å jobbe med det nye styret.

Sikre fastlegeordningen

Lederen for fagstyret er opptatt av å videreutvikle gode helsetjenester nær pasienten selv, god samhandling mellom helsetjenester og fastlegeordningen. Styrelederen trekker fram at tilgang til likeverdige helsetjenester må være uavhengig av størrelsen på lommeboken og folk skal få tilgang til helsetjenester der de bor.

– Jeg er veldig glad for å ha fått tillit fra faglandsrådet til å lede fagstyret i en ny toårsperiode.

Han understreker at fagstyret må fortsette arbeidet med å være etterspurt og relevant i faglige spørsmål.

– I fremtidens helsevesen, hvor det vil bli knapphet på både personell og økonomiske ressurser, må vi sørge for at helsetjenestene våre er mest mulig effektive og nyttige. For å greie dette må tjenestene være kunnskapsbaserte og fundert på solid forskning gjennom hele helsetjenesten. Helseinnovasjon vil bli stadig viktigere.

Sagabråten trekker frem kunnskapsoppsummeringer fra Kvinnehelseutvalget, Helsepersonellkommisjonen, Sykehusutvalget og ekspertutvalget for allmennlegetjenesten.

– Regjeringen har bebudet en nasjonal helse- og samhandlingsplan som skal forene alt dette – det blir en viktig plan å arbeide videre med. Mest haster det med å sikre grunnmuren og da må fastlegeordningen sikres.

Saker Sagabråten mener at rapporten fra arbeidsgruppen for helseinnovasjon, rapporten fra utvalget som har jobbet videre med somatisk helse for de med alvorlig psykiatrisk sykdom og ruslidelser, samt gjennomslaget for klinikerinvolvering i Nye metoder, er særlig viktige.

– Dette er saker som vi føler er veldig viktige og hvor jeg synes vi har grunn til å være stolte over innsatsen tillitsvalgte og ansatte har lagt ned.

Thoraxkirurg Gry Dahle ble valgt til nestleder av fagstyret. Dahle takker faglandsrådet for tilliten og ser frem til å jobbe videre med de viktige områdene, blant annet å løfte frem kvinnehelse.

Powered by Labrador CMS