REKRUTTERING: Direktør André Jensvoll i Nordvik sier mange av legevikarene de har sendt ut har blitt værende i kommunene og at vikarløsninger også kan være en rekrutteringskanal.
REKRUTTERING: Direktør André Jensvoll i Nordvik sier mange av legevikarene de har sendt ut har blitt værende i kommunene og at vikarløsninger også kan være en rekrutteringskanal.

– Ikke alle vikarer er opptatt av å tjene mest mulig penger

– Å være fastlege i Norge innebærer et stort ansvar. Vi opplever at de aller fleste vokser på erfaringen, sier vikarbyrådirektør André Jensvoll i Nordvik.

Publisert Sist oppdatert

Vikarbyrået Nordvik har spesialisert seg på å levere legevikarer til norske kommuner og har rundt 50-60 vikarer i arbeid til enhver tid.

Direktør André Jensvoll opplever at det har vært et økende behov for fastlegevikarer. I utgangspunktet har firmaet rekruttert vikarer fra Danmark og Sverige, men de siste årene har det vært økende pågang fra norske leger, forteller han.

– Å være fastlege i Norge innebærer et stort ansvar. Vi opplever at de aller fleste vokser på erfaringen.

Nesten tusen vikarer

Nesten hver sjette lege i fastlegeordningen (990) er vikarer. Som Dagens Medisin har omtalt, byr dette på utfordringer.

I Rogaland opplevde fastleger at vikaren ikke fungerte, og nå har vikaren fått varsel om tilbakekall av autorisasjonen. Nordvik har ikke vært involvert i denne saken.

Krever turnustjeneste

Nordviks vikarer må ha en fullverdig norsk autorisasjon som lege uten begrensninger. Legene må ha gjennomført LIS1-tjeneste i Norge, eller det tilsvarende i Danmark (KBU-forløp) eller Sverige (AT-tjeneste). Det er også noen fra Polen som har praksis i utdanningen og har fullverdig autorisasjon, opplyser Jensvoll.

– Man blir mer kompetent når man har gjennomført turnustjeneste. Leger som ikke har turnustjeneste vil også kunne tilegne seg viktig kunnskap og bli gode leger, men vi holder oss til dette kravet.

– Det er stor forskjell på å jobbe på et lite sted i Finnmark med få kolleger og midt i Bergen sentrum med 20 andre. En lege med begrenset erfaring og uten turnustjeneste må jobbe sammen med andre og få støtte, spesielt i startfasen, sier Jensvoll.

– Stort ansvar

Han forteller at Nordvik har jobbet med bemanning til primærhelsetjenesten i lang tid og kjenner kommunene de samarbeider med godt.

– Det er viktig å ha en forståelse for organiseringen, for eksempel vaktordningen, i kommunen for å sørge for at det blir en god opplevelse for begge parter.

– Har dere opplevd at fastlegevikarer ikke har vært i stand til å gjøre jobben de har vært sendt ut til å gjøre?

– Hvis for eksempel vikaren ikke passer eller trives, eller kommunen ikke synes det fungerer, har vi en dialog med partene. Det kan være at vikaren ikke skal jobbe mer, eller at vikaren kan få en annen type tjeneste. Det kan skje, men ikke ofte. Det er kanskje tre til fem saker i året. Vi har også år uten slike saker i det hele tatt.

– Unyansert

Jensvoll synes debatten som går om vikarer og vikarbruk, er unyansert.

– Det kommer dårlig frem at det i de aller fleste tilfellene er en fantastisk mulighet for legen til å vokse faglig og oppleve et nytt sted. Ikke alle vikarer er opptatt av å tjene mest mulig penger, som det ofte står i media.

Han viser til at når en kommune står i en kritisk situasjon – for eksempel ved mange sykmeldinger, når leger slutter eller skal ha praksis på sykehus – kan vikarbruk være en viktig del av det å komme videre.

– Mange av legene vi har sendt ut har blitt værende. Så dette kan også være en rekrutteringskanal.

Han viser til at fastlegeordningen som i utgangspunktet er lagt opp til at legene er selvstendig næringsdrivende, er i endring.

– Spørsmålet er om dagens ordning er riktig modell for de unge nyutdannede legene. De unge ønsker mer stabile rammer. Jeg tror det dreier mot en ordning med flere på fastlønn og mindre risiko.

– Vil det være det samme behovet for vikarer med en ordning med mer stabile rammer?

– Det blir feil å tenke at vi skal ha så mange ansatte at det aldri trengs en vikar. Etter min mening vil det derfor alltid være behov for vikarbyråer.

Powered by Labrador CMS