FRUSTRERTE: To leger som ble frustrerte av å se hvor mye penger kommunene brukte på vikarleger, startet en formidlingstjeneste som et rimeligere alternativ. – Vi ville ha gode kolleger til en god pris, sier Don Ransi Liyanarachi. Foto: Colourbox.com
FRUSTRERTE: To leger som ble frustrerte av å se hvor mye penger kommunene brukte på vikarleger, startet en formidlingstjeneste som et rimeligere alternativ. – Vi ville ha gode kolleger til en god pris, sier Don Ransi Liyanarachi. Foto: Colourbox.com

To leger startet plattform for å gjøre vikarbyråene overflødige – suksessen lar vente på seg

Ved å koble leger og kommuner direkte, skulle vikarbyråene omgås og kommunene spare penger. Seks år etter at Helseoppdrag.no ble opprettet, mener initiativtaker og lege Don Ransi Liyanarachi det er påfallende at ikke flere bruker tjenesten.

Publisert Sist oppdatert

Enhver som er bosatt i en kommune, har rett til å stå på liste hos fastlege. Mange kommuner sliter med å fylle fastlegestillingene. Ved årsskiftet var nesten hver sjette lege i fastlegeordningen vikar.

Bemanningsproblemene har skapt et godt marked for vikarbyråer, og flere reagerer på prisene kommunene må betale for vikarleger.

Bruk av vikarer og vikarbyråer er en viktig årsak til at kommunene bruker mye ekstra penger på fastlegeordningen, ifølge KS.

I 2016 startet to leger med erfaring som allmennleger i distriktene, Don Ransi Liyanarachi og Gunnar A. W. Ramstad, en tjeneste som hadde som formål å gjøre vikarbyråene overflødige.

Don Ransi Liyanarachi (foran) og Gunnar A. W. Ramstad er de to legene som står bak portalen Helseoppdrag.no. Foto: Privat
Don Ransi Liyanarachi (foran) og Gunnar A. W. Ramstad er de to legene som står bak portalen Helseoppdrag.no. Foto: Privat

– Vi var frustrerte over at det å bruke vikarer fra vikarbyråer kostet kommunene veldig mye penger, samtidig som kvaliteten på legene som ble sendt ut var varierende, sier Liyanarachi til Dagens Medisin.

Ideen de fikk var å lage en tjeneste som kobler leger og kommuner direkte.

– Vi bruker ikke lenger reisebyrå for å bestille reiser, fordi vi kan gjøre research og bestille selv. Vi tenkte at det samme kan fungere når en kommune trenger en vikar.

– Påfallende at det ikke er større økning

Høsten 2016 stiftet han og Ramstad selskapet Medator AS som driver tjenesten Helseoppdrag.no, som ble utviklet i samarbeid med Innovasjon Norge.

Nettsiden er en portal hvor leger kan registrere en profil og kommuner utlyse vikariater.

– Vi ansetter ingen og forhandler ikke lønn, vi driver bare plattformen som kobler leger og kommuner sammen.

– Stadig flere kommuner sliter med å skaffe nok leger til fastlegeordningen. Har dere merket økt pågang?

– Vi har merket at det er økt interesse, noe skyldes sikkert at flere kjenner til tjenesten vår. Men jeg synes det er påfallende at det ikke er en enda større økning i aktivitet hos oss. Jeg ser ingen grunn til at ikke alle vikariater i allmennlegetjenesten skal lyses ut på vår plattform.

– Det koster ingen ting å utlyse et vikariat eller å lage en profil. Vi tar kun det vi kaller et formidlingsgebyr fra kommunen hvis det blir match mellom en kommune og en lege.

Ifølge nettsiden ligger dette gebyret på 9900 kroner pluss moms.

– Det er ikke i nærheten av hva vikarbyråene krever, hevder Liyanarachi.

– Men vi har heller ikke like store kostnader som byråene.

– Byråene gjør en viktig jobb

Han understreker at han ikke ønsker å snakke negativt om vikarbyråer.

– Byråene gjør en veldig viktig jobb. Uten dem ville mange kommuner stått uten leger. Vikarbyrå vil alltid være nødvendig i arbeidslivet, og vi er åpne for å samarbeide med dem hvis vår tjeneste er prøvd og ikke skulle føre fram.

En kikk på regnskapstallene fra årene som har gått siden tjenesten ble lansert, viser at Helseoppdrag.no ikke har vært noen pengemaskin. Samlet resultat før skatt i årene 2017 til og med 2021 er på minus 159.000 kroner.

Tjenesten ble ikke startet fordi de ville tjene penger, men heller som et slags frivillig initiativ, understreker Liyanarachi.

Han forteller at når de har måttet hente inn penger for å kunne videreføre tjenesten, har de vært opptatt av at det bare er leger som kan kjøpe seg inn, ikke vikarbyråer eller investorer som vil flytte fokuset over på å tjene penger.

– Da vi startet opp tjenesten som leger i Distrikts-Norge, var vi personlig interessert i at kommunene ikke skulle bruke så mye penger på å skaffe vikarer. Vi ville ha gode kolleger til en god pris.

– Tjenesten ble startet for å dekke et behov, og det behovet er nok enda større enn da vi startet den.

KS: Kommunene leter der det går an å lete

På spørsmål fra Dagens Medisin om Helseoppdrag.no er kjent for KS, svarer avdelingsdirektør for Helse og velferd, Åse Laila Snåre, at hun ikke kjenner tjenesten godt.

– Jeg vet ikke om KS for øvrig er godt kjent med tjenesten. Men jeg vil tro at kommunene oppsøker de kanalene som finnes, i den grad de vet om dem, sier Snåre.

– Vi har fått tydelige signaler om at de leter der det går an å lete.

– Tror kvaliteten blir bedre

Legene som registrerer seg på Helseoppdrag.no må være registrert i Helsepersonellregisteret – og dermed ha et norsk HPR-nummer.

– Vi har over 1600 leger i vår database, så hvis man lyser ut en stilling eller et vikariat hos oss, når man ut til et stort antall leger.

Liyanarachi medgir at det krever litt mer egeninnsats fra kommunene å ansette leger via deres tjeneste, fordi de må innkalle til intervjuer og sjekke referanser, som ved andre ansettelser. Men han mener det er verdt innsatsen.

– Vi tror kvaliteten blir bedre både fordi vi formidler leger som kjenner norsk helsevesen og fordi kommunene får flere alternativer, som de kan lese seg opp om og sjekke referansene til før de bestemmer seg for å kalle inn til intervju. Det er noe annet enn å få tilsendt en vikarlege du vet lite om.

– Hvilke fordeler får legene ved å registrere seg hos dere fremfor et vikarbyrå?

– Gjennom vår tjeneste blir de profilert på en annen måte enn via et vikarbyrå. Tjenesten er enkelt å bruke, og vi tenker at hvis det ikke er et vikarbyrå involvert som tar en stor andel av det kommunen betaler, bør det være muligheter for at legene kan forhandle seg frem til en god lønn på egenhånd.

Det er heller ingen form for karantene etter et endt oppdrag som er formidlet via Helseoppdrag.no, forteller han.

– Vi er veldig fornøyde hvis en kommune kan finne en lege hos oss som er så egnet at vedkommende ender opp med å fortsette som lege i kommunen.

Har hjulpet leger i gang

Plattformen har også en «rating»-funksjon, både for legene som kan gi tilbakemelding på kommunen de har hatt oppdrag for, og for kommunene som kan si hvor fornøyde de er med legen de har brukt.

Så langt er bruken av denne rating-tjenesten begrenset. Men noen leger deler historier om hvordan tjenesten har hjulpet dem i gang, forteller han.

– For eksempel var det en lege som av ukjente årsaker hadde problemer med å skaffe seg en jobb, men så fikk han et vikariat via Helseoppdrag.no. Der han fikk oppdraget var han så godt likt at han fikk en god referanse, som etter hvert sørget for en jobb i hjembyen. Det er fint å høre.

Liyanarachi forteller at de også får tilbakemeldinger fra leger som venter på å få gjennomføre turnus-tjeneste (LIS) – eller som kommer rett fra turnus og ut i vikariat via portalen.

– Flere forteller at de har endt opp med å bli værende der de har fått vikariat. Det er artig.

Begge initiativtakerne har for tiden beveget seg vekk fra distriktsmedisinen. Ramstad jobber som allmennlege ved Fana legesenter i Bergen, mens Liyanarachi er øre-nese-hals-lege ved St. Olavs Hospital.

– Jeg jobber gjerne et vikaroppdrag igjen når distriktskallet blir for stort, sier Liyanarachi.

Powered by Labrador CMS