SKUFFET: Fastlege Tom Willy Christiansen mener det har blitt stille fra Ingvild Kjerkol når det gjelder tiltak for fastlegeordningen. Foto: Lars Åke Andresen

SKUFFET: Fastlege Tom Willy Christiansen mener det har blitt stille fra Ingvild Kjerkol når det gjelder tiltak for fastlegeordningen.

Foto: Lars Åke Andresen

Savner kampvilje

– Jeg føler at de svikter oss, sier fastlegeordningens «far».

Publisert

Dagens Medisin har omtalt flere ulike ledere innen organisasjonslivets vurderinger av Ingvild Kjerkols første måneder som helse- og omsorgsminister.

Tom Willy Christiansen var Helsedirektoratets prosjektleder for fastlegereformen. Han har tiltro til at helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol kan få orden på en fastlegeordning i krise, men han stusser også over signalene fra statsråden så langt.

– Hun har over lengre tid vist at hun har store kunnskaper. Hun har hatt kontakt med mange og lovet å hjelpe til med å få ordningen til å bestå, sier fastlegen.

Et tiltak som mange fastleger har pekt på, er en økning i det såkalte basistilskuddet, et tilskudd som fastlegene mottar per pasient på pasientlisten.

– Hun var enig i at tilskuddet måtte økes før, men det ble veldig stille etter at hun ble valgt, hevder Christiansen.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol, her avbildet under DM Arena Helsedagen i fjor. 

      
        Foto: Vidar Sandnes
Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol, her avbildet under DM Arena Helsedagen i fjor.  Foto: Vidar Sandnes

Han er ikke fornøyd med tilleggene i budsjettet etter at Støre-regjeringen kom inn i kontorene i fjor.

– Å sende litt ekstra midler til rekruttering og andre ting, gjør lite for å heve grunnfinansieringen til hele ordningen. Det samlede budsjettet, basistilskudd ganger antallet innbyggere, må økes.

Basistilskuddet ble økt 1. januar i år som følge av at Støre-regjeringen videreførte forslaget fra Solberg-regjeringen om en økning. Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin hevdet i en artikkel i Aftenposten at denne økningen ville tilsvare en økning på 11 kroner per pasient.

Mister nye kull

Christiansen er også skuffet over å høre nylige uttalelser fra ministeren.

– Jeg oppfatter at hun sier at hun skal se på hele ordningen på nytt, og at hun betviler nytten av å øke basistilskuddet.

Fastlegen setter ikke pris på signalene.

– Som prosjektleder i prosjektet som utviklet ordningen, vet jeg at det var en lang prosess med mange forhandlinger. Skal man foreta endringer, kan man ikke gjøre det på kort tid. Vi har hatt utredning på utredning, og evalueringen og handlingsplanen som kom for noen år siden, har så vidt begynt å virke. Jeg blir fortvilet når jeg begynner å lure på om hun ikke føler seg bundet av handlingsplanen. Da blir jeg redd for at man stopper helt opp.

Fastlegen sier han har forståelse for at helseministeren har mange oppgaver å håndtere, knyttet til pandemien og flyktningsituasjonen, men mener likevel at det haster.

– Vi mister hele tiden nye legekull som ikke tør å gå inn i ordningen.

Christiansen sier at han «inderlig» håper at basistilskuddet økes i det reviderte budsjettet.

– Dette ville også gi en tro på at de vil satse. Det handler ikke om å gi mer til dagens fastleger, men om å få nye leger inn i ordningen.

Han opplever ikke at det sendes signaler om noen satsing. I stedet mener han at det ofte pekes på helheten i budsjettet – og at det er mye som må prioriteres. Dette gjør ham skuffet.

– Om ikke engang helseministeren står på for oss innad i regjeringen, hvem skal gjøre det da? Det er finansministeren som skal si det de sier nå om helheten i budsjettet. Jeg føler at de svikter oss.

– En av mine viktigste oppgaver

– Jeg har forståelse for at mange er urolige og frustrerte og opplever dagens situasjon som krevende. Men jeg kan forsikre om at jeg tar krisen i fastlegeordningen på alvor. Jeg anser det som en av mine viktigste oppgaver å styrke allmennlegetjenesten, slik at både rekruttering og stabil legedekning sikres over hele landet, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i et skriftlig svar på kritikken fra Tom Willy Christiansen.

– Denne krisen har utviklet seg i over ti år. Det er et sammensatt problem som ikke løses enkelt på et halvt år. Det er svært viktig at vi nå kommer frem til gode tiltak som gir ønsket effekt, både på kort og lang sikt.

Kjerkol viser til at regjeringen la på 100 millioner kroner i bevilgninger til allmennlegetjenesten i høst, og at det til sammen ble satt av 400 millioner kroner mer til å styrke fastlegeordningen i statsbudsjettet for 2022.

– Når det gjelder handlingsplanen som ble lagt frem av den forrige regjeringen, så har ikke den gitt ønsket effekt, men vi bygger videre på tiltakene det er stor enighet om. I tillegg mener vi at det er behov for å se på hele innretningen av tjenesten. Det mener vi er viktig nettopp på grunn av en av utfordringene fastlege Tom Willy Christiansen peker på, nemlig det å få inn nye leger i ordningen. Jeg mener vi må vurdere endringer i måten vi organiserer og finansierer tjenesten på. Dette jobber vi med nå.

Powered by Labrador CMS