KRITISK: Styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, vil åpne for at leger utdannet i land som har liknende krav til praktisk tjeneste som Norge, bør kunne få en mer fleksibel behandling.

Rigide lovkrav svekker et godt legetilbud

Kommuner spredt rundt i hele landet har problemer med å rekruttere nok leger. Situasjonen forverres av rigid behandling av leger utdannet i andre nordiske land.

Publisert Sist oppdatert

FOR ETT OG ET HALVT år siden behandlet Stortinget et representantforslag om å godkjenne dansk legeutdanning. KS var tydelige i sitt innspill; det er uholdbart at kommunene mister erfarne leger fordi praktiseringen av regelverket om spesialisering er rigid. Den gangen mente KS at det hastet med en avklaring. Det haster minst like mye i dag. Konsekvensene er alvorlige, kommunene mister erfarne leger.

Det er fortvilende å lese om Åsnes kommune som vil tilby en ledig hjemmel til en lege som blir vurdert som godt kvalifisert, men som stoppes av lite fleksibel praktisering av reglene om LIS1. Kommunelegen reagerer på «nok en propp» i systemet. Det kan vi så inderlig godt forstå, men dessverre er ikke Åsnes kommune alene om å oppleve dette.

MER FLEKSIBELT. KS mener at leger utdannet i land som har liknende krav til praktisk tjeneste som Norge, bør kunne få en langt mer fleksibel behandling enn dagens, hvor de i praksis ofte må ta dobbel turnus. For øvrig et stort paradoks, når det samtidig ikke er nok LIS1-stillinger i Norge. Åsnes viser på en forbilledlig måte hvordan en kommune har tilrettelagt for at en lege utdannet i Sverige får oppfylt de læringsmålene han mangler, uten å måtte stille seg i LIS1-kø. Dette bør systemet legge opp til at flere kommuner kan gjøre.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS