Svein Steinert er prosjektleder for ALIS-Nord, som har kontor i Bodø. Nå får dette kontoret og ytterligere fire ALIS-kontorer penger til to årsverk hver. Foto: ALIS-Nord

Hyllet fastlønnsprosjekt for leger får ti millioner

Regjeringen gir ti millioner for å styrke utdanningsstillinger i allmennmedisin (ALIS). Svein Steinert, prosjektleder for ALIS-Nord, er fornøyd.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Både unge fastleger og kommuner har hyllet ALIS-ordningen som først ble startet for to år siden på Vestlandet, ALIS Vest.

Ti kommuner fikk statlig støtte til å ansette 15 fastleger i faste opplæringsstillinger for å bli spesialister i allmennmedisin.

To årsverk på hvert kontor
Nå har regjeringen satt av ti millioner ekstra til ordningen, og dette omfatter om lag to årsverk per kontor.

Det opprettes fem kontorer i Bodø, Trondheim, Bergen, Kristiansand og Hamar.

Helseminister Bent Høie (H) sier til Dagens Medisin at det må gjøres mer for å få flere unge til å velge å bli fastlege:

– Og for at de blir værende i den viktige jobben. ALIS gir tryggheten mange unge leger ønsker, og gjør det lettere for kommunene å rekruttere fastleger. Vi styrker derfor ordningen med 10 millioner. Etablering av flere ALIS-kontor legger til rette for at leger i hele landet kan få tilbud om en ALIS-avtale, sier Høie til Dagens Medisin.

–  I begynnelsen av september mottar vi evalueringen av fastlegeordningen. Med bakgrunn i denne vil vi sammen med Legeforeningen og KS se på ulike tiltak for å beholde og rekruttere nye fastleger. Vi vil også følge opp evalueringen med en egen handlingsplan våren 2020., sier Høie.

ALIS-Nord startet i høst, og prosjektleder Svein Steinert er fornøyd med at det kommer midler til prosjektene nå:

– Helse- og omsorgsdepartementet ga jo i oppdrag til Helsedirektoratet å utrede ALIS-kontorer i hele landet. I august sendte direktoratet sin anbefaling og der anbefales permanente ALIS-kontor på disse stedene.

– Jeg er glad for at regjeringen ser et behov for å styrke allmennlegeutdanningen i hele landet. Vi hadde trodd at det skulle komme som et resultat av ALIS Nord- og vest-pilotprosjektene og det at det kommer penger noe tidligere er veldig bra, sier Steinert til Dagens Medisin.

– Er ti millioner nok?

– Når det kommer til oppgaveporteføljen som departementet ønsker at kontorene skal gjøre, og når vi vet hvor mye hver enkelt kommune sliter med ny spesialistforskrift, så er jo dét et spørsmål. Men man må begynne et sted, og jeg håper departementet er villig til å lytte på oss som jobber i prosjektene og i kommunene. Jeg er positiv til dette, sier Steinert til Dagens Medisin.

De fem ALIS-kontorene skal til sammen dekke hele landet.
Kontorene som legges til Bodø, Trondheim og Bergen skal dekke kommunene i henholdsvis Helse-Nord, Helse Midt-Norge og Helse Vest. I Helse Sør-Øst er det gjort en desentralisert plassering av kontorene, Kristiansand og Hamar. Disse kontorene må jobbe sammen for å dekke hele regionen inkludert samarbeid med Oslo.

Powered by Labrador CMS