KORONATEST: Pandemien har lært oss viktigheten av å ha private aktører som en buffer, mener direktøren ved Volvat Medisinske Senter. Han peker på at de påtok seg oppgaven med å teste med så å si all kapasitet de hadde tilgjengelig.

Foto: Getty Images

– Må tenke nytt for å sikre bærekraftig helsetjeneste

- Vi er takknemlige for alle initiativ som kan bedre rekrutteringen til allmennmedisinen og fastlegeordningen, sier kommuneoverlegen i Fredrikstad. 

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

SAMARBEID: Kommuneoverlege Lise Wangberg Storhaug sier at de gjerne samarbeider med både private og offentlige instanser for at innbyggerne skal få gode tjenester. Foto: Fredrikstad kommune

Mens private leger ved Dr.Dropin frustrerer over manglende samarbeid med kommuner om spesialisering i allmennmedisin, sier kommuneoverlege Lise Wangberg Storhaug i Fredrikstad at det er tid for å tenke nytt. 

– Fredrikstad kommune har inngått samarbeid med Volvat Fredrikstad om mottak av pasienter fra en fastlegepraksis der det ikke har lyktes å skaffe vikar på fulltid. Vi har opplevd dem som en seriøs og velvillig samarbeidspartner.

Hun påpeker likevel at kommunen ikke har mulighet til å avgjøre hvorvidt leger i privat praksis skal få tellende tjeneste til spesialistutdanningen i allmennmedisin.

– Takknemlige for alle initiativ 
Storhaug forteller at avtalen startet i sommer og løper fremdeles. Kommunen har dekket utgiftene til pasientbehandlingen som har skjedd i regi av Volvat Medisinske Senter. 

Kommuneoverlegen sier at bruken av allmennlegetjenester fra Volvat har blitt begrenset av at legene ikke har tilgang til pasientenes løpende journal.

– De har derfor ikke håndtert mer omfattende oppfølging av pasienter i et medisinsk løp, behov for kommunale tjenester eller som er i behov av avklaringer fra NAV for eksempel. Pasientene som har blitt henvist har i hovedsak nyoppståtte og enklere problemstillinger. Denne begrensingen har medført at de mer ressurskrevende konsultasjonene har blitt igjen til vikarene i fastlegens praksis.

– Jeg tenker at kommunen gjerne samarbeider med både private og offentlige instanser for at innbyggerne skal få gode tjenester.

Kommuneoverlegen påpeker at så lenge rammene for samarbeidet er godt avklart så tror hun at de kan få til mye spennende. 

– Vi er takknemlige for alle initiativ som kan bedre rekrutteringen til allmennmedisinen og fastlegeordningen. Dersom man skal se på løsninger som innebærer delt praksis mellom privat og offentlig helsetjeneste vil det være viktig at man ikke får skyving av «lønnsomme» og «mindre lønnsomme» oppgaver mellom tjenestene.

Storhaug forteller at det også er viktig at pasientene er velinformert om når legen arbeider i det offentlige og når man arbeider i det private, og hvilken finansieringsmodell som da gjelder.

Vi er takknemlige for alle initiativ som kan bedre rekrutteringen til allmennmedisinen og fastlegeordningen Lise Wangberg Storhaug

– Uansett tror jeg vi må tenke nytt og bredt for å sikre en bærekraftig helsetjeneste for tiden fremover.

Inviterer dem gjerne på besøk
– Dette er et samarbeid vi er godt fornøyde med, sier medisinsk direktør Jens-Christian Dolva, ved Volvat Medisinske Senter. 

Han sier at det bør stå som et eksempel på hvordan private aktører har både nødvendig tillit og kompetanse til å utføre oppgaver som normalt er pålagt fastlegene.

– Slike løsninger på flere steder tror jeg kan være en nøkkel til en smidigere ordning fremover, der først og fremst pasientene vinner. Vi har allmennavdelinger mange steder i Norge, og vi evner derfor å nå frem til mange pasienter i landet. Dette kunne vi ha vist til spesialitetskomiteen, og inviterer dem gjerne til besøk hos oss, sier Volvat-direktøren.

Dolva reagerer på Spesialistkomiteens uttalelse om at private aktører mangler erfaring med å følge pasienter over tid. 

Han mener at den private helsetjenesten følger opp pasienter på en god måte, og han legger til at de har pasienter som bruker samme allmennlege over lang tid.

– Det finnes rikelig med eksempler på oppfølging av sykmeldinger og andre vurderinger av ytelser og støtteordninger. Volvat har i over 30 år hatt allmennleger som har fulgt pasientene igjennom tiår. Volvat var også en del av fastlegeordningen da den begynte. Jeg tror det ville overraske Spesialitetskomiteen hvordan den private helsetjenesten innen allmennmedisin følger opp pasienter med ulike behov på en utmerket måte.

– Fastlegen har ikke «copyright»
Direktøren opplever den offentlige forvaltningen som låst, på et område han påpeker at sliter med å nå ut til tilstrekkelig antall pasienter.

– Pandemien har lært oss viktigheten av å ha private aktører som en buffer, da vi påtok oss oppgaven med å teste med så å si all kapasitet vi hadde tilgjengelig.

Han understreker at det er snakk om en spesialisering som må sikre faget og kunnskapen, ikke fastlegedekningen.

– Fastlegene har ikke «copyright» på å være allmennlegespesialist, det er ikke et begrep de eier. Nå er det lagt opp helt ensidig slik at man må være fastlege for å bli allmennlegespesialist. Da kunne man like gjerne ha kalt det fastlegespesialisering. Det er urimelig og ødeleggende for spesialiseringsmulighetene for private allmennleger som i realiteten gis kun ett valg for å oppnå spesialiseringen.

Dolva sier at de ønsker å bidra til å spesialisere allmennlegene, men blir avskåret fra dette fordi legene tvinges til å delta i fastlegeordningen for å oppnå sin spesialitet. Han mener at det viktigste aspektet bør være pasientrettigheter og pasientbehandling.

– Volvat har tidligere hatt spesialiseringsforløp, noe som ble fjernet med et pennestrøk for tre år siden. Det gis dermed ikke noe rom for valgfrihet for denne gruppen. Slik bør det ikke være.

Powered by Labrador CMS