PILOT RUNDT HJØRNET: – Så snart alle databehandlingsavtalene er i boks, kan vi gå i pilot, sier Tore Dundas, produktsjef i Dips. 

Foto: Dips

Trakk i nødbremsen etter EU-dom – velger privat norsk skyleverandør

Dips velger bort offentlig skyløsning på grunn av usikkerhet rundt lagring av personopplysninger.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Forrige uke kom beskjeden og at den etterlengtede Helseanalyseplattformen er satt på pause. Årsaken er usikkerhet rundt lagring av personopplysninger i sky i kjølvannet av en EU-dom fra i fjor, Schrems II-dommen. (se faktaboks)

Dips var blant de første til å dra i nødbremsen da premissene for lagring i amerikanske skytjenester endret seg.

Dette frustrerte fastleger som brukte EPJ-systemet Pridok, da skybaserte EPJ-systemer trenger en skyversjon av Dips Interactor for å støtte elektronisk rekvirering av laboratorieundersøkelser hos sykehuset - og laboratoriene, som på grunn av dette måtte ta imot rekvisisjoner på gamlemåten.

Privat sky

Men nå nærmer det seg en løsning på floken, kan Tore Dundas, produktsjef i Dips, fortelle til Dagens Medisin.

– Vi hadde i utgangspunktet bestemt oss for å bruke en offentlig sky til skyversjonen av Dips Interactor, men etter at vi for alvor trakk i nødbremsen, begynte vi å se på alternativer. Nå har vi landet på at vi skal bruke en privat sky, med skytjenesteleverandør uten tilknytning til tredjeland som USA, sier han. 

Dundas erkjenner at det er en trygghet for dem å vite at andre offentlige digitaliseringsprosjekter innen helse, går i samme retning, som eksempelvis Persontjenesten.

– Det forteller oss at vi tenker rett.

Velger norsk løsning

Dips jobber nå sammen med en norsk privat skyleverandør for å få på plass de siste detaljene i avtalen, som ifølge Dips kan tilby tilsvarende teknisk løsning som Interactor ville benyttet i Azure.

Resultatet for brukerne blir det samme Tore Dundas

– Så snart alle databehandlingsavtalene er i boks, kan vi gå i pilot, sier han, og forsikrer:

– Resultatet for brukerne blir det samme som om vi hadde brukt en offentlig sky.

Tore Dundas vil imidlertid ikke utelukke at Dips vil flytte fra privat til offentlig sky igjen dersom det blir en løsning på floken mellom EU og USA.

Dundas ønsker ikke å gå ut med navnet på den private leverndøren før avtalen er helt ferdigstilt. 

Schrems II-dommen

  • EU-domstolen har avsagt en ny, prinsipiell dom om overføring av personopplysninger til USA, gjerne kalt Schrems II-dommen.
  • Dommen har fått navn fra den østerrikske personvernaktivisten Max Schrems, som krevde at det irske datatilsynet skulle stoppe overføringer av personopplysninger mellom Facebook Irland og Facebook Inc. i USA. Han begrunnet dette med at personopplysningene hans ikke var godt nok beskyttet i USA.
  • Kjernen i saken er forholdet mellom europeisk personvern og amerikanske overvåkingslover når personopplysninger blir overført fra Europa til USA.
  • Dommen tok stilling til hva som må til for at et selskap får lov til å overføre personopplysninger til USA.
  • Kilde: Datatilsynet
Powered by Labrador CMS