BEÆRET: - Jeg er begeistret og beæret over å motta disse prestisjetunge midlene fra EU-kommisjonen, sier Yuichi Mori i nyhetsmeldingen fra UiO. 

Foto: Privat

EU-millioner til prosjekt om klinisk nytte av kunstig intelligens

Målet er å forbedre diagnostisering av og dødelighet ved tykktarmskreft.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Dr. Yuichi Mori skal lede et nytt storprosjekt som skal finne løsninger for bruk av kunstig intelligens i klinisk medisin.

Det melder Universitetet i Oslo (UiO) i en nyhetsmelding

«Stor potensiell innvirkning»

Det er forventet at kunstig intelligens (AI) vil kunne redusere forekomst og dødelighet av tykktarmskreft gjennom persontilpasset behandling, men integreringen av AI-teknologier i klinisk medisin har så langt vært hindret av utfordringer knyttet til usikre langsiktige kliniske fordeler, kostnadseffektivitet og etiske og juridiske problemstillinger.

Ved å vurdere verdien av AI-assistert koloskopi i forebygging av tykktarmskreft, vil prosjektet ha stor potensiell innvirkning på pasienter, samfunn og økonomi i Europa og verden, heter det i nyhetsmeldingen. 

Skal fastslå verdien av AI-assistert koloskopi

Dr. Yuichi Mori er del av forskergruppen Klinisk effektforskning ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi (UiO) og Avdeling for transplantasjonsmedisin ved Oslo Universitetssykehus (OUS).

– Det nye prosjektet tar sikte på å drastisk forbedre kreftdiagnostisering og polyppbehandling. En av hovedoppgavene til prosjektet er å fastslå verdien av AI-assistert koloskopi-undersøkelser i forebygging av tykktarmskreft ved å gjennomføre en pan-europeisk, populasjonsbasert, randomisert studie, forklarer Mori.

Den totale prosjektrammen er på seks millioner euro, drøye 62 millioner kroner.

Tildelingen fra Horisont Europa utgjør 4,7 millioner euro, som utgjor 49 millioner kroner. 

Powered by Labrador CMS