SAMARBEID: – Det å stå alene med nasjonale løsninger for å ivareta fremtidig beredskap er ikke et realistisk alternativ, understreker Bent Høie, helse- og omsorgsminister (H)

Foto:

Skal se på om det er mulig å produsere vaksiner i Norge

Regjeringen vil undersøke hvordan Norge kan bidra tli et styrket internasjonalt samarbeid om vaksiner. 

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) går sammen for å «gjennomgå handlingsrommet» for vaksineproduksjon i Norge.

– Koronapandemien har vist oss at den globale etterspørselen etter vaksiner overgår produksjonskapasiteten. Vi ser nå på hvordan vi kan være bedre rustet for å møte en liknende situasjon i fremtiden, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) i en pressemelding fra regjeringen tirsdag ettermiddag.

HOD skal gjennomføre en markedsanalyse for vaksineproduksjon. Parallelt skal NFD ta en gjennomgang av statlige initiativer rettet mot vaksineproduksjon i sammenliknbare EU-/EØS-land.

Den globale etterspørselen etter vaksiner overgår produksjonskapasiteten Bent Høie

– Vi er i begynnelsen av dette arbeidet og starter bredt. Disse studiene vil bidra til å kunne si mer om det kommersielle potensialet og muligheter for vaksineproduksjon i Norge. Jeg er opptatt av at staten skal legge til rette for gode rammevilkår og et godt samarbeid mellom det offentlige og private, men det er opp til næringsaktørene selv å forfølge de mulighetene som eventuelt finnes her, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Blir ikke selvforsynt

Vaksineproduksjon er svært ressurskrevende og det er verken realistisk eller bærekraftig at Norge skal være selvforsynt med vaksiner, heter det i pressemeldingen.

Men Koronakommisjonen har anbefalt at internasjonalt samarbeid om legemiddelberedskap bør styrkes.

– Det å stå alene med nasjonale løsninger for å ivareta fremtidig beredskap er ikke et realistisk alternativ. Vi ønsker derfor å se hvordan Norge kan bidra inn med vår kompetanse og helsenæring i et styrket internasjonalt samarbeid om tilgang til vaksiner, sier Høie.

Powered by Labrador CMS