SKJØNNHETSIDEAL? Rådet for Sykepleieetikk er bekymret over omfanget av lovbrudd som «Aksjon injeksjon» har avdekket blant klinikker som tilbyr kosmetisk eller estetisk behandling, og som benytter markedsføring som kan påvirke barn og unge spesielt.

Estetisk – eller etisk – sykepleie?

Rådet for sykepleieetikk ønsker en kultur som anerkjenner ulikhet og bygger selvtillit – uavhengig av gjeldende skjønnhetsidealer. Ansvaret, og de juridiske og etiske pliktene som følger med autorisasjonen og profesjonsutøvelsen, må tas alvorlig uansett hvor man jobber.

Publisert Sist oppdatert
Mildrid Haugrønning Søndbø

«Ikke-skade»-prinsippet er en viktig yrkesetisk verdi, som bør stå sterkt hos alt helsepersonell

DENNE VÅREN HAR Legemiddelverket, Forbrukertilsynet og Helsetilsynet gjennomført «Aksjon injeksjon» – en målrettet jakt på skjønnhetsklinikker som markedsfører seg ulovlig.

Aksjonen avdekket at svært mange klinikker som tilbyr kosmetisk eller estetisk behandling, bryter markedsføringsloven på ulike vis.

USUNT KROPPSIDEAL. Det er ikke lov til å reklamere for prosedyrer som bruker negative betegnelser på normale forskjeller i utseende. Likevel skjer dette – i alt for stor utstrekning.

Ifølge underdirektør Marit Evensen i Forbrukertilsynet er omfanget av lovbruddene det mest skremmende:  – Vi har kun sett på et utvalg, og her finner vi lovbrudd hos nesten alle, hos en eller flere myndigheter.

Fordi slik markedsføring påvirker barn og unge spesielt, er det ekstra bekymringsfullt at det forekommer omfattende brudd på regelverket

Til VG sier avdelingsdirektør Anne Myhr i Helsetilsynet følgende: – At helsepersonell bidrar til å skape et usunt kroppsideal, spesielt blant unge, ser vi svært alvorlig på.

Lov om helsepersonell § 2 sier at «helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut ifra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig».

«IKKE SKADE»-PRINSIPPET. Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere sier blant annet:

• Sykepleieren medvirker ikke til markedsføring, kommersiell virksomhet eller annen påvirkning som svekker pasientens og samfunnets tillit til profesjonen.
• Sykepleieren verner om fagets omdømme og skal ved offentlig opptreden gjøre det klart om hun/han opptrer på vegne av seg selv, yrkesgruppen eller andre.
• Sykepleieren har ansvar for en sykepleiepraksis som fremmer helse og forebygger sykdom og lidelse.
• Sykepleieren har ansvar for at egen praksis er faglig, etisk og juridisk forsvarlig. Sykepleieren anvender de yrkesetiske retningslinjer i sitt arbeid, og bidrar aktivt til etisk refleksjon.

«Ikke-skade»-prinsippet er en viktig yrkesetisk verdi, som bør stå sterkt hos alt helsepersonell. Denne typen markedsføring påvirker barn og unge spesielt, og det er derfor ekstra bekymringsfullt at det forekommer så omfattende brudd på regelverket.

Man ikke velge bort det ansvaret som følger med en autorisasjon. Vi håper at «Aksjon injeksjon» bidrar til en retningsendring for helsepersonell i bransjen

RETNINGSENDRING? Alt helsepersonell har selvsagt frihet til å velge den karrieren de ønsker. Hvis man ønsker å arbeide med noe som krever autorisasjon, kan man ikke se bort ifra – og velge bort – det ansvaret som følger med autorisasjonen.

Rådet for sykepleieetikk ønsker en kultur som anerkjenner ulikhet og bygger selvtillit – uavhengig av de til enhver tid gjeldende skjønnhetsidealer.

Vi vil minne om at ansvaret, og de juridiske og etiske pliktene som følger med autorisasjonen og profesjonsutøvelsen, må tas på alvor uansett hvor man jobber. Vårt håp er at denne aksjonen gir en retningsendring for helsepersonell i bransjen.


Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS