PRESENTERER IGJEN: Bjørn Henning Grønbergs forskning presenteres på årets ESMO-kongress i form av et såkalt Proffered Paper. Dette er en muntlig presentasjon av forskere som legger frem original-data av overlegen kvalitet, og presentasjonen følges av ekspertdiskusjoner. Arkivfoto.  Foto:

PRESENTERER IGJEN: Bjørn Henning Grønbergs forskning presenteres på årets ESMO-kongress i form av et såkalt Proffered Paper. Dette er en muntlig presentasjon av forskere som legger frem original-data av overlegen kvalitet, og presentasjonen følges av ekspertdiskusjoner. Arkivfoto.

Foto:

Tok «storeslem» med studie på lungekreft – la frem nye data

Professor Bjørn Henning Grønbergs studie på stråleterapi fikk stor internasjonal oppmerksomhet på verdens største kreftkongress før sommeren. Nå presenterer han nye data fra studien.  

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Dette skjer på ESMO, den europeiske kreftkongressen som i helgen avholdes virtuelt.

– Vi trodde vi tok hardt i da vi anslo at 25 prosent flere av pasientene ville være i live etter to år, men det viser seg at effekten er overraskende stor. Økningen i 2-årsoverlevelse er på over 50 prosent. Det er nesten så jeg ikke kan tro at det er sant, sa Grønberg før sommeren om resultatene på studien han har ledet, og som han la frem på den internasjonale kreftkongressen ASCO i vår.

Studien, som tok for seg behandling av pasienter med småcellet lungekreft, konkluderte med at pasientene som fikk en høy stråledose to ganger daglig lever betydelig lengre og ikke har mer bivirkninger enn de andre pasientene.

På årets europeiske kreftkongress, ESMO, var Grønberg igjen invitert til å holde en muntlig presentasjon om studien, denne gangen med oppfølgende data om pasientrapporterte symptomer og helserelatert livskvalitet.

Forskningen ble presentert på årets kongress i form av et såkalt Proffered Paper på lørdag formiddag. Proffered Paper er en muntlig presentasjon av forskere som legger frem original-data av overlegen kvalitet, og presentasjonen følges av ekspertdiskusjoner, ifølge ESMO.

Her fant Grønberg og kollegene at pasientene rapporterte å tåle behandlingen godt.

– Man vet at leger ofte overvurderer effekten av kreftbehandling, og underestimerer bivirkninger. Det er derfor viktig å spørre pasientene om hvordan de opplever behandlingen - og hvor godt de fungerer under og etter behandlingsperioden, peker han på.
– Den viktigste bivirkningen av denne type strålebehandling er svelg-vansker på grunn av at spiserøret ofte kommer med i strålefeltet. Gledelig nok så vi ingen forskjell med hensyn til hvor mye svelg-vansker pasientene opplevde.

– Men hos dem som har fått den høye stråledosen, tok det tre til fire uker lenger tid før symptomene gikk over. Det er også verdt å merke seg at pasientene rapporterte mye mindre svelg-vansker enn i den tidligere studien vi gjorde på samme pasientgruppen, sier Grønberg til Dagens Medisin.

Studien er gjennomført ved 22 sykehus i Norge, Sverige og Danmark.

Powered by Labrador CMS