GODT NYTT: Overlege Åslaug Helland, OUS/Radiumhospitalet mener studien som viser at blodprøver er like bra som biopsi for å avdekke genfeil hos en gruppe pasienter med lungekreft, er viktig. Foto: Lasse Moe

Blodprøve kan erstatte biopsi

En enkel blodprøve av pasienter med ikke småcellet lungekreft kan erstatte biopsi for å avdekke en genfeil som er avgjørende for valg av målrettet behandling. Det viser en ny studie som ble presentert på ESMO.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

BARCELONA/ESMO (Dagens Medisin): - Dette er veldig godt nytt for disse pasientene. Blodprøve er en langt enklere og sikrere prosedyre enn biopsi. Denne studien viser at metodene gir like gode resultater, sier overlege Åslaug Helland, OUS/Radiumhospitalet til Dagens Medisin.

I den nye studien kalt BFAST-trial, som ble presentert på ESMO mandag morgen, har forskerne tatt blodprøver av rundt 2000 pasienter med ubehandlet ikke småcellet lungekreft for å undersøke om en test i form av en blodprøve er like god som en vevsprøve ved biopsi av tumor for å identifisere komplekse genmutasjoner i denne pasientpopulasjonen. Helt konkret har forskeren sett etter ALK-mutasjon, noe som er en kjent driver for utvikling av ikke småcellet lungekreft.

Forskerne dokumenterer at blodtesten er en like presis metode som biopsi, og fant den aktuelle genforandringen hos én av 20 pasienter, noe som er på høyde med det man finner ved å ta biopsi.

Avgjør behandling
- En av de store endringene i behandling av disse pasientene er at vi kan identifisere genforandringer og målrette behandling mot disse. Det kan imidlertid være krevende å få gode biopsier. Vi finner like stor andel med ALK- forandringer som ved å undersøke tumor, sier Dr Shirish Gadgeel, Rogel Cancer Center, University of Michigan, USA i en pressemelding fra kongressen.

Og hun legger til:

–  Det som er enda viktigere er at pasientene som ble tatt blodprøver av, hadde samme effekt av målrettet behandling med alectinib, en behandling som angriper ALK-mutasjon direkte. Etter ett års oppfølging hadde 75 prosent av pasientene ingen tegn til progresjon, opplyser Gadgeel.

Vanskelig å identifisere
Åslaug Helland, en av Norges fremste eksperter på lungekreft, mener studien er særdeles viktig.

- ALK er ikke en enkel mutasjon men en translokasjon, altså at en del av hele kromosomet har flyttet på seg. Det gjør det vanskeligere å finne mutasjonen. Det er interessant at andelen av pasientene som blir behandlet med ALK- hemmeren alectinib får samme effekt som pasientene som har verifisert ALK- mutasjonen ved biopsi. Det forteller oss at blodprøvene er en like god metoden for å identifisere denne genforandringen, sier Helland.

Hun opplyser at alectinib er en målrettet behandling som virker direkte inn på cellene som har ALK-forandringer.

Rund 100 pasienter
Helland anslår at det i Norge vil være rundt 100 pasienter som er aktuell for testen. Pasientene representerer en liten undergruppe av dem med ikke småcellet lungekreft, er ofte relativt unge og mange av dem er ikke-røykere.

- Bør undersøkelsen få konsekvenser for praksis i Norge?

 - Ja. Denne testen er ikke tilgjengelig som standard for oss i dag, men vi jobber med å få det på plass. Blodprøver er langt enklere for pasientene, forbundet med mindre risiko og jeg vil anta at det er kostnadseffektivt selv om testen er dyr, når biopsi er alternativet, sier Helland.  

Oppgitte interessekonflikter: Åslaug Helland har mottatt forskningsstøtte fra legemiddelindustrien til prosjekter og har holdt foredrag/deltatt i møter arrangert av AstraZeneca, Roche, BMS, Takeda, Pfizer, MSD og AbbVie.

Dagens Medisin dekker den europeiske kreftkongressen ESMO 2019 de neste dagene. Følg med på dagensmedisin.no for vitenskapelige nyheter og analyse fra norske forskere som er på kongressen. Her finner du alle sakene fra årets kongress.

https://www.dagensmedisin.no/nyheter/esmo-2019/

Powered by Labrador CMS