SAMMENLIGNING: Den kinesiske SSaSS-studien sammenlignet effekten av redusert natriumsalterstatning versus vanlig salt på slag, kardiovaskulære hendelser, dødelighet og klinisk hyperkalemi. Illustrasjonsbilde: Getty Images

Foto:

Studie om salt og hjertesykdom: - Viktig i et folkehelseperspektiv

John Munkhaugen, utdanningskandidat i kardiologi ved Ullevål sykehus og leder av forskningsgruppen NORCOR mener SSaSS-studien er en av de mer interessante studiene som ble presentert under årets hjertekongress (ESC).

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

FORSIKTIG: – Studien dokumenter at vi skal være forsiktig med salt inntaket, sier John Munkhaugen. Foto: NORCOR

Den kinesiske SSaSS-studien sammenlignet effekten av redusert natriumsalterstatning versus vanlig salt på slag, kardiovaskulære hendelser, dødelighet og klinisk hyperkalemi (høy konsentrasjon av kalium i blodet red.anm).

– Dette er en veldig stor randomisert studie fra Kina som for første gang testet nytte og risiko ved å gi vanlig salt som inneholdt 100 prosent natriumklorid eller salterstatning der 25 prosent av natriumkloridet ble erstattet av kaliumklorid. Det er tidligere dokumentert at salt fører til høyt blodtrykk, sier Munkhaugen.

Risikopasienter
Studien var en åpen, klynge-randomisert studie som registrerte deltakere i perioden 2014-2015.

– Studien er gjennomført i 600 landsbyer i Kina hvor de fikk utdelt vanlig salt eller salterstatning. Selv om resultatene kanskje ikke er direkte overførbare til Norge, så er studien svært viktig globalt og i et folkehelseperspektiv.

Studien inkluderte totalt 20 995 deltakere.

– Personene som ble inkludert i studien var pasienter som allerede hadde hatt slag eller dårlig regulert blodtrykk, og dermed var en risikopopulasjon.

Signifikant reduksjon
–  Studien dokumenterer hvor farlig rent salt kan være. Etter fem år fant de at det var 14 prosent lavere risiko for hjerneslag for dem som brukte salterstatning. Det ble også funnet en signifikant reduksjon på forekomst av hjerteinfarkt og total død.

– Studien dokumenter at vi skal være forsiktig med salt inntaket. Dette gjelder spesielt eldre pasienter med høyt blodtrykk. Det er en betydelig effekt i å redusere saltforbruk i befolkningen, blant annet i ferdig-prosessert mat, kan potensielt gir folkehelsegevinster.

John Munkhaugen deltar på det digitale DM Arena møtet Hjerte/Post-ESC onsdag 8. september fra klokkel 16. til 18.

Interessekonflikt: John Munkhaugen oppgir å ha ingen interessekonflikt.

Powered by Labrador CMS