PACEMAKER: Pasientene i studien er randomisert til behandling med eller uten pacemaker, og i neste omgang ablasjon. Illustrasjonsbilde: Getty Images

Foto:

Hjertestudie: – Gir svar på et viktig klinisk spørsmål

APAF-CRT studien trekkes frem som en av de mer interessante studiene presentert på årets hjertekongress (ESC) av Ole Christian Mjølstad, leder i Norsk Cardiologisk selskap (NSC).

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

HJELPER: – Det er en liten studie, men som absolutt er med å hjelpe oss å besvare et viktig klinisk spørsmål, sier Ole Christian Mjølstad. Arkivfoto: Espen Snipstad

– Dette er en studie på 130-140 atriereflimmer pasienter med smalt QRS og hospitalisert for hjertesvikt siste år. Pasientene er randomisert til behandling med eller uten pacemaker, og i neste omgang ablasjon, sier Ole Christian Mjølstad, seksjonsoverlege ved klinikk for hjertemedisin ved St. Olavs hospital.

Pasientene ble tilfeldig tildelt til HIS -ablasjon og biventrikulær pacing, ablasjon+CRT -arm, eller optimal farmakologisk frekvens behandling, legemiddelarm. Pasienter i begge armer kan i tillegg få en defibrillator etter legens skjønn i henhold til ESCs retningslinjer.

Studien er en to-faset studie. Det var den andre fasen som ble presentert på årets hjertekongress (ESC). Studien er en internasjonal mulitsenter, prospektiv, randomisert, parallell, open-label studie med blindet utfall.

– Studien viste en betydelig reduksjon i mortalitet. Det er en liten studie, men som absolutt er med å hjelpe oss å besvare et viktig klinisk spørsmål.

– Tror du denne studien vil ha betydning for klinisk praksis?

– Dette er jo en relativ dyr og komplisert behandling, som jeg tror mange synes ikke er helt uproblematisk. Jeg tror denne studien kan ha konsekvenser for behandlings-praksis. Den gir oss svar på et viktig klinisk spørsmål hos en ikke ubetydelig pasientgruppe, jeg tror det er viktig. Vi må huske på at dette er pasienter som har vært hospitalisert for hjertesvikt siste år.

Ole Christian Mjølstad deltar på det digitale DM Arena møtet Hjerte/Post-ESC onsdag 8. september fra klokkel 16. til 18.

Interessekonflikt: Ole Christian Mjølstad oppgir å ha ingen interessekonflikt.

Powered by Labrador CMS