Faksimile fra dagensmedisin.no

En samarbeidsavtale på bekostning
av pasienter og vanlige skattebetalere

Det er påfallende at verken Helse- og omsorgsdepartementet eller politikere har kritisert samarbeidsavtalen mellom Legeforeningen og LMI.

Publisert Sist oppdatert
Sigbjørn Rogne.

Ifølge samarbeidsavtalen inngått 04.06.2020 mellom legemiddelindustrien (LMI) og legeforeningen, kan LMI honorere faglig ledende leger for bl.a. møter med LMI og foredrag i regi av LMI. Ingen uavhengig tredjepart kontrollerer om honorarene som oppgis er korrekte, og avtalen håndheves av partene selv. Avtalen mangler derfor transparens og regulering.

Faglig ledende leger innenfor sine spesialiteter har innflytelse blant annet på behandlingsretningslinjer, godkjenning av legemidler og pasientforeninger. Kjøp av innflytelse kan derfor gi stor uttelling.

Multinasjonale legemiddelselskaper i LMI har fått dommer for korrupsjon og forskningsjuks opp gjennom årene. I USA hvor legemidlene er flere ganger dyrere enn i Norge, er korrupsjonen i Kongressen allment kjent. For hver kongressrepresentant finnes seks lobbyister fra legemiddelselskaper.

I Norge beslutter Beslutningsforum hvilke nye behandlingsmetoder og legemidler spesialisthelsetjenesten kan bruke ut ifra prioriteringskriteriene nytte, ressurs og effekt. LMI tjener på å svekke Beslutningsforums mandat, og kan oppnå dette bl.a. ved kjøp av innflytelse hos faglig ledende leger og pasientforeninger.

I lys av dette, og pågående debatt i Dagens Medisin, mener jeg det er påfallende at verken Helse- og omsorgsdepartementet eller politikere har kritisert samarbeidsavtalen - en avtale jeg mener hvitvasker kjøp av innflytelse

Ingen oppgitte interessekonflikter.
Skribenten oppgir selv at han har multippel sklerose og hadde god effekt av cellegiftbehandling med stamcellestøtte i 2015.

Powered by Labrador CMS