LOVER FORTGANG: – Vi erkjenner at arbeidet ikke har vært godt nok organisert til å ivareta kompleksiteten på dette området. Estimater både for tid og kostnad har vært for lave, sier Christine Bergland om arbeidet med pasientens legemiddelliste (PLL). PLL er løftet som et av de viktigste tiltakene for å bedre pasientsikkerheten. Nå skal den testes ut i Helse Vest og Bergen.  Foto: Vidar Sandnes

LOVER FORTGANG: – Vi erkjenner at arbeidet ikke har vært godt nok organisert til å ivareta kompleksiteten på dette området. Estimater både for tid og kostnad har vært for lave, sier Christine Bergland om arbeidet med pasientens legemiddelliste (PLL). PLL er løftet som et av de viktigste tiltakene for å bedre pasientsikkerheten. Nå skal den testes ut i Helse Vest og Bergen. 

Foto: Vidar Sandnes

Beklager usikkerhet om legemiddelliste – lover raskere fremdrift

– Vi erkjenner at vi ikke har hatt den fremdriften vi ønsker og har forespeilet aktørene, og beklager den usikkerheten det har skapt i sektoren, sier Christine Bergland, direktør i Direktoratet for e-helse.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

En felles oversikt over pasienters legemidler som både sykehus, sykehjem og fastleger kan se, har vært etterlyst i flere år.

I en ny ekstern vurdering, initiert av direktoratet selv, legges det opp til et såkalt foreløpig «veikart» der det kommer fram at en nasjonal innføring av pasientens legemiddelliste kan skje i 2023. Og nå skal pasientens legemiddelliste testes ut i Helse Vest og Bergen.

I et intervju med e-helsedirektør Christine Bergland i mars kom det frem at det vil ta mange år før pasientens legemiddelliste vil kunne tas i bruk. Dette vekket kraftige reaksjoner, blant annet hos Høyres helsepolitiske talsperson, Sveinung Stensland, som sa følgende:

NYE TAKTER: - Jeg registrerer at det er en helt annen tone nå, sier medlem av helse- og omsorgskomiteen, Sveinung Stensland. 

      
        Foto: Vidar Sandnes
NYE TAKTER: - Jeg registrerer at det er en helt annen tone nå, sier medlem av helse- og omsorgskomiteen, Sveinung Stensland. Foto: Vidar Sandnes

– Dette kan de bare glemme. Det er helt uaktuelt å vente så lenge. Hvis dette er holdningen til Direktoratet for e-helse, så kommer vi ikke til å akseptere det, sier Stensland til Dagens Medisin.
Nå mener Stensland at selv om erkjennelsen fra Bergland og direktoratet kommer «litt seint», så er han fornøyd med at ting altså ser ut til å skje litt fortere.

– Det er gledelig at dette nå skal testes ut. Og det som sies her er ganske fjernt fra det som ble kommunisert i mars. Jeg opplever at mange i helsesektoren har vært opptatt av dette. Det hadde jo vært hyggelig om ting hadde skjedd litt før, og jeg registrerer at det er en helt annen tone nå. Jeg er opptatt av at dette skal på plass. Jeg kommer til å fortsette å mase, sier Stensland til Dagens Medisin.

Legemiddelfeil er en av de hyppigst forekommende uønskede hendelsene i helse- og omsorgstjenesten.

– Unødvendig risiko for pasientsikkerheten
Helse- og og omsorgsdepartementet har flere ganger understreket viktigheten av å få en legemiddelliste på plass, blant annet i et høringsnotat i 2017.

Her blir den manglende legemiddeloversikten beskrevet som en unødvendig risiko for pasientsikkerheten – og at en sentral oversikt over den enkelte pasients legemiddelbehandling vil føre til færre dødsfall.

Les mer: – Felles legemiddelliste vil redde liv

Fredag la Direktoratet ut en sak om den eksterne vurderingen på sine nettsider. Her uttaler Bergland følgende:

– Målet om å få på plass pasientens legemiddelliste så raskt som mulig, står fast. Dessverre har arbeidet tatt lenger tid enn planlagt, og vi har allerede tatt flere grep for å sikre fremdrift og kvalitet. Det er lagt en ny plan som nå drøftes med sektoren.

Og videre:

– Vi erkjenner at vi ikke har hatt den fremdriften vi ønsker og har forespeilet aktørene, og beklager den usikkerheten det har skapt i sektoren.

Nå er det utført en ekstern og intern vurdering, for å få tydelige tilbakemeldinger fra aktørene i sektoren, en felles forankring av mål og effekter og anbefalinger om veien videre,.

Vurderingene i rapporten,  har ifølge direktoratet ført frem til en ny plan, som nå er sendt til Helse- og omsorgsdepartementet.

Ifølge den nye planen fortsetter et påbegynt arbeid med utprøving av Pasientens legemiddelliste i Helse Vest og i Bergen. Her skal fastlege, kommunen og sykehus prøve ut deling av legemiddelopplysninger.

– Vi formaliserer og videreutvikler samarbeidet, og utprøvingen skal etter planen starte i 2021.  Det vil bli testet ut en stegvis tilnærming til hvordan pasientens legemiddelliste kan innføres i hele landet, uttaler Robert Nystuen, avdelingsdirektør i Direktoratet for e-helse, og programeier for Legemiddelprogrammet.

Det er Norsk Helsenett som gjennomfører utprøvingsprosjektet på oppdrag fra Direktoratet for e-helse.

Powered by Labrador CMS