LOVBRUDD: – Det skal selvfølgelig ikke forekomme, uttaler styreleder Helge Garåsen.

Foto: Helseplattformen

Helseplattformen behandlet granskingsrapport i ekstraordinært styremøte

Selskapets konsulentbruk var temaet i det ekstraordinære styremøtet i Helseplattformen onsdag. – Det er bare å beklage at loven er brutt, sier styreleder Helge Garåsen.

Det var i juni at styret i Helseplattformen AS bestilte en ekstern gjennomgang av Helseplattformens konsulentbruk etter at det ble klart at de hadde overskridet en rammeavtale med Ernst & Young (EY). Dette ble først omtalt av Adresseavisen.

Les også: Helseplattformen i Trondheim har engasjert PwC-konsulent i toppledelsen

Forrige fredag ble styret orientert og fikk den juridiske vurderingen fra advokatfirmaet Wiersholm.

Advokatfirmaet påpekte at anskaffelsesregelverket ble brutt da man fortsatte å bruke Helse Midt-Norges rammeavtale for innleie av konsulenter etter at omfanget oversteg den verdien som ble anslått i 2015.

Bruddet er på anskaffelsesforskriftens §28 og kunne vært unngått dersom Helse Midt-Norge i 2014-2015 hadde sett hvor omfattende prosjektet ville bli og om man hadde tatt i bruk en annen nasjonal rammeavtale enn den som er brukt.

Bakgrunn: Advokatfirmaet Wiersholm konkluderer med at Helseplattformen har brutt loven

– Nødvendig bruk av ressurser

Helge Garåsen, styreleder i Helseplattformen, sier til Dagens Medisin at styret på fredagens møte fikk presentert tre rapporter om henholdsvis ressursbruk, nødvendighet og om avtalen med EY var i tråd med lov om anskaffelser.

– Når det gjelder ressursbruk er Helseplattformen i tråd med budsjett, og leverer faktisk under budsjett, som er veldig bra. Det er heller ikke noe som tilsier gal ressursbruk, det gjelder både bruk av interne og eksterne konsulenter.

– Du sa i juni at du ikke ville si din personlige mening før du hadde alle fakta på bordet, og at du vil kommentere da, har du det nå?

– Når det gjelder ressursbruk, omfang og nødvendighet så er det klart at det har vært nødvendig for å kunne finne løsninger. Det handler blant annet om å flytte gamle journaler inn i nytt journalsystem. Her har man vært avhengig av å bruke ekstern kompetanse for å løse utfordringene.

– Den kjedelige biten er at omfanget av avtalen med EY går ut over det som var rammeavtale inngått i 2015. Det er konkludert med brudd på lov om anskaffelser, noe som kunne vært unngått ved bruk av andre rammeavtaler. Det er bare å beklage at loven er brutt.

Her finner du alle Dagens Medisins saker om Helseplattformen.

Skjerper rutinene

Den juridiske vurderingen er at lovbruddet sannsynligvis ikke er av samfunnøkonomiske betydning.

– Det er likevel sterkt beklagelig, sier styreleder. 

Garåsen forteller at det på dagens styremøte ble besluttet å få på plass skjerpede rutiner for å unngå potensielle fremtidige lovbrudd.

– Advokat Jan Fougner uttalte under presentasjonen på fredag at; «dere (helseplattformen) har ikke hatt tilstrekkelig juridisk kompetanse på dette og vasset ut i et problem som kunne vært unngått». I hvilken grad preges denne saken av for dårlig juridisk vurdering? Hvilke grep vil tas for å unngå slike tilfeller i fremtiden?

– Det er allerede gjort. Dette handler om fremtiden. Det må kontrollrutiner på plass, slik at uforutsette juridiske eller etiske konsekvenser som dette skjer. Det er alltid lurt når man driver prosjekt i denne størrelsesordenen, svarer Garåsen. 

Les også: Helseplattformen: Innføringen ved St. Olavs hospital utsettes til november

Powered by Labrador CMS