100 PROSENT: Direktør Grethe Aasved og styreleder Ola H. Strand er helt sikre på at avgjørelsen om å utsette oppstart til høsten er riktig.  Foto: Guro Kulset Merakerås

100 PROSENT: Direktør Grethe Aasved og styreleder Ola H. Strand er helt sikre på at avgjørelsen om å utsette oppstart til høsten er riktig. 

Foto: Guro Kulset Merakerås

Helseplattformen – Umulig å ikke utsette

Styret valgte å lytte til ledelsen og har vedtatt oppstart av Helseplattformen i september. – Det er helt åpenbar logikk at det var helt umulig gjøre noe annet, selv om det var en vond beslutning å ta, sier styreleder Ola H. Strand.

Publisert

TRONDHEIM (Dagens Medisin): Den siste uka har det vært knyttet stor spenning til hvilke konsekvenser det vil få for Helseplattformen at løsningen ikke ble klar til 30.april som planlagt. Ansatte ved St.Olav hospital har fremholdt at all forsinkelse ut over planlagt dato vil føre til en uforsvarlig overlapp av sykehusets ferieavvikling og innføringsperioden for Helseplattformen.

Ledelsen ved sykehuset innstilte på utsettelse til medio september, og i dag var styret samlet for å fatte sin avgjørelse, som ble enstemmig støtte til innstillingen.

100 prosent trygg på at det er rett avgjørelse

– I hele min karriere har jeg aldri jobbet så mye med et beslutningsgrunnlag og bruk så mye tid sammen med mine ledere pågrundige analyser og dokumentasjon foran et styremøte som i den saken her. Det har vært ekstremt krevende fordi den har så store konsekvenser, sier administrerende direktør Grethe Aasved.

– Etter den prosessen er jeg 100 prosent sikker på at avgjørelsen er riktig, og jeg er veldig glad for den beslutningen styret har tatt i dag.

Hvis tilliten i befolkningen blir borte, hvor er vi da på vei med norsk helsevesen? Ola H. Strand

Styreleder Strand var heller ikke i tvil.

– Vi står i en situasjon hvor ledelsen har konkludert at hvis vi gjennomfører prosjektet slik det står i dag, vil vi i løpet av sommeren med stor sannsynlighet komme i en situasjon der vi ka komme til å utsette pasientene i Midt-Norge for alvorlig sykdom og død. Den risikoen kan ikke styret akseptere, sier han, og minner om det store bildet hvor nasjonen Norge de siste to årene har brukt enorme summer på å unngå nettopp alvorlig sykdom og død.

– Giftig cocktail av hendelser

– Årsaken til at vi er der vi er og har besluttet utsettelse, er et sammentreff av det jeg kaller en giftig cocktail av masse hendelser, først og fremst styrt av pandemien, sier Strand.

I forarbeidet for beslutningsgrunnlaget som ble forelagt styret, er alle St.Olavs klinikkledere bedt om å svare på om det finnes noen mulige avbøtende tiltak som kan gjøre go-live medio mai mulig.

Ville det gått om de fikk tilført ekstra helsepersonell, om pasienter ble overført til andre behandlingssteder?

Kunne mer IKT-hjelp gjennom hele sommeren, og friske midler som kompensasjon for ferieflytting hjulpet?

Svarene deres oppsummeres slik: Selv med alle avbøtende tiltak, mener 15 av 21 klinikker at de ville fått uforsvarlig pasientbehandling ved oppstart av Helseplattformen i midten av mai. 13 av 21 klinikker mener at arbeidsforholdene til de ansatte ville blitt uforsvarlig med dette oppstartstidspunktet.

Nødvendig for pasientsikkerhet og tillit

Saksfremlegget viser til ventelisteproblematikk, utfordringer med sommerbemanning, hensyn til slitne ansatte etter pandemi, og problemer med å på kort varsel gjøre om på arbeidsplanene som er lagt for unntaksperioden etter go-live. Ledelsen peker på at konsekvenser av innføring i mai vil være økt sannsynlighet for kritiske feil og langsommere arbeidsprosesser i en periode med marginal og til dels vikarbasert sommerbemanning, noe som vil medføre en kritisk driftssituasjon som setter pasientsikkerheten i fare. De mener det kan oppstå problemer med å håndtere øyeblikkelig hjelp på en forsvarlig måte og ser at pasienter kan få utsatt behandling av alvorlige sykdommer med påfølgende følgende prognosetap.

Prosjekttillitsvalgt i Helseplattformen og overlege Marit Sundset. Til venstre foretakstillitsvalgt overlege Vivi Bakkeheim. 

      
        Foto: Guro Kulset Merakerås
Prosjekttillitsvalgt i Helseplattformen og overlege Marit Sundset. Til venstre foretakstillitsvalgt overlege Vivi Bakkeheim.  Foto: Guro Kulset Merakerås

– Vi er styret for et av de ledende og mest høyspesialiserte sykehusene i Norge. Pasientsikkerhet har høyeste prioritet, og slik må det være. Hvis tilliten i befolkningen blir borte, hvor er vi da på vei med norsk helsevesen, sier Strand, som altså mener at styret ikke kunne lande på noen annen konklusjon enn å støtte innstillingen om utsettelse til medio september.

– Det er helt åpenbar logikk, uansett hvordan du angriper det, at det var helt umulig å gå live før sommeren, sier Strand.

Økonomisk drakamp

Som Dagens Medisin skrev om i går, frykter St.Olavs pilotmakker i Helseplattformen, Trondheim kommune, at merkostnadene vil beløpe seg på mange hundre millioner.

– Vi vet ikke hva summen som eventuelt vil ramme St.Olav vil bli, og vi må jobbe for å minimere den. Bare fremtiden vi vise hva det egentlig koster. Internt har jeg tatt i og utfordret mine ledere om at det kan være snakk om et tresifret milliontall og likevel står altså en samlet ledelse bak beslutningen om å utsette, sier Aasved, som forventer at en godt forberedt innføring i september vil føre til kortere tid med nedsatt aktivitet og lettere arbeidsforhold på grunn av problematikk rundt ventelistepasienter og avtalebrudd.

– Jeg skjønner godt at Trondheim kommune er skuffet. Det er jeg også, og alle ansatte her. Men kommunen og sykehuset er svært forskjellige organisasjoner og det er ikke unaturlig at vi kan komme frem til forskjellige svar på om det er forsvarlig å gå live nå. Jeg synes det er glitrende at kommunen går live nå, og når skuffelsen har lagt seg er jeg sikkert å at vi skal samarbeide godt i det videre.

– Vi har bedt om tre måneder utsettelse inkludert ferie. Jeg kan ikke ut av min ringe fatteevne forstå at kostnadene blir så enorme. Men noe blir det. Vi må bruke pusterommet til å utvikle kompetansen og teste løsningen slik at vi i september får en mer kraftfull og trygg innføring. Tapet vi får nå vil etter mitt skjønn mer enn tas igjen ved at vi får en helt annen trygghet og kraft når vi innfører midt i september, sier Strand.

– Har ikke stått på vilje og innsats

– Det er særdeles urimelig hvis St.Olav blir holdt ansvarlig for en utsettelse vi på ingen måte har kontroll over årsaksforholdet til. Vi har ikke kunnet påvirke pandemien, ikke forsinkelsen i de tekniske løsningene som igjen har gitt store forsinkelser i opplæringa.

– Folk har stått på natt og dag, sommer og vinter, ferier og alt, for å prøve å ta igjen en forsinket leveranse, sier styrelederen.

Prosjekttillitsvalgt i Helseplattformen og overlege Marit Sundset opplever også at kritikken rammer urettferdig.

– Det er forståelig at det kommer reaksjoner på dagens styrebeslutning. Men som ansatt ved St.Olav føles det urimelig, for det har virkelig verken stått på innsats eller vilje. Nå skal vi bruke tida frem til september godt, sier Sundset som puster ut etter det hun beskriver som nervepirrende uker.

Også foretakstillitsvalgt overlege Vivi Bakkeheim og sykepleier Gro Lillebø beskriver en lettelse - som de kjenner på med tungt hjerte.

– Det er en tung beslutning, men vi er lettet over at saken er håndtert godt, og tenker at dette vedtaket var det eneste mulige med hensyn til pasientsikkerhet, sier Bakkeheim.

Har tro på godt resultat

De tillitsvalgte uttrykker samlet en stor tro på at Helseplattformen vil bli bra hvis det blir gjort riktig.

– Men selve innføringa blir en voldsomt stor omveltning i hverdagen vår, kanskje større enn kollegene våre hos Helseplattformen as, som har satt seg grundig inn i løsningen gjennom tre år, forstår, sier lege i spesialisering og foretakstillitsvalgt Tobias Iveland.

Den endelige avgjørelsen og godkjenningen av utsatt oppstart skal gjøres i styret hos St.Olav hospitals eier Helse-Midt RHF. Dette møtet finner sted i morgen.

– Jeg legger til grunn at de vil følge vår innstilling, sier styreleder Ola H. Strand

Dagens Medisin og Norsk helseinformatikk (NHI) er organisert under samme administrative ledelse. NHI har inngått en avtale med Helseplattformen om levering av norsk elektronisk legehåndbok (NEL) til alle brukere av Helseplattformen.

Powered by Labrador CMS