OPPLÆRING: Opplæring i Helseplattformen fra februar i år. Illustrasjonsbilde: Guro Kulset Merakerås

Foto:

Helseplattformen skal fylle kvalitetsregistre

Helseplattformen vil bidra til å løfte kvaliteten i helsetjenesten ved at det blir lettere å registrere data i nasjonale kvalitetsregistre, mener Mona Stedenfeldt, seksjonsleder for informasjonsforvaltning i Helseplattformen.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Dagens Medisin har tidligere omtalt legevaktsleger ved Legevakten i Trondheim som sier de opplever Helseplattformen-systemet som ekstremt tunggrodd. De hevdet blant annet at det krever 36 tastetrykk for å registrere at man har gitt en tablett paracet til én pasient.

Eigil Gotaas, informasjonsarkitekt i Helseplattformen mener at det ikke er så mange tastetrykk i Helseplattformen som legene vil ha det til.

– Man må velge fra lister og unngå å bruke fritekst der det er lagt opp til strukturert dokumentasjon, sier Gotaas.

Mona Stedenfeldt, seksjonsleder for informasjonsforvaltning, mener det er viktig at klinikere ser seg selv som en del av en verdikjede, hvor dataene som registeres senere kan benyttes i et kvalitetsregister.

Her kan du lese alle Dagens Medisins saker om Helseplattformen.

Mona Stedenfeldt, seksjonsleder informasjonsforvaltning i Helseplattformen.

– For pasienter i sykehus er dette viktig. Men det er forståelig at det ikke ansees som like viktig når man skal skrive ut paracet på legevakten, supplerer Gotaas.

– Det høye antallet klikk kreves ved førstegangsregistrering, og ikke ved videre registrering?

– Ja, man eliminerer alle dobbeltregistreringer. Det er noe mer som må legges inn for resept, men når det er i systemet så er det der for alle tjenlige formål, svarer Gotaas.

Eigil Gotaas, informasjonsarkitekt i Helseplattformen.

Informasjonsarkitekten sier videre at når man får god kvalitet på data med en gang så kan man bruke det til flere ting.

– Også til å bedre kvalitet i tjenesten, måle hva som skjer og veilede leger til å ta de riktige valgene.

– Som hånd i hanske

– Dette er noe klinikere har etterspurt i mange år. Mange har spurt etter slik data og verktøy. Og opplevd at det er tungt å evaluere egen tjeneste, sier Stedenfeldt.

Hun forteller at hun har lest innlegg som adresserer behovet for gjenbruk og tiltak mot tidsbruken som går med til dobbeltregistrering i Tidsskrift for Den norske legeforening tilbake til 2005.

– Nå er vi endelig der at teknologi og fag kan gå som hånd i hanske. Vi vil at klinikere skal få konsentrere seg om faget, men vi er nødt til å rokke ved enkelte grunnleggende elementer for å få dette til. Jeg sier ikke at vi gjør alt rett første gangen, og dette vil ikke bli gull med en gang.  Men vi har startet et arbeid som resulterer i noe jeg tror de fleste har ønsket seg. Det er bare litt skepsis i starten.

 

Bygd inn i løsningen

Dagens Medisin har tidligere omtalt Bjørn Atle Bjørnbeth, administrerende direktør ved Oslo universitetssykehus (OUS), sitt ønske om å få på plass nasjonalt kvalitetsregister for pasientbehandlingen i spesialisthelsetjenesten for å løfte kvaliteten på tjenestene.

Helseplattformen vil bidra til nettopp dette, mener Stedenfeldt.

– Her går man inn i journal, leter opp og registrerer inn informasjon basert på hva man har lest eller hva man har antatt i et eget registersystem. Presenteres det slik for folk er det lett å glemme antallet klikk og tid nødvendig for dobbel-registreringen.

Hun viser videre til at utviklingen av nasjonale kvalitetsregistre er stanset opp for en tid tilbake nettopp fordi det er ressurskrevende.

– Det er fordi man trenger personell for å finne den informasjonen som skal registreres og registrere den i egen løsning. I Helseplattformen er mange relevante kliniske registervariabler bygd inn i løsningen. Vi har oversikt over 23.000 registervariabler, og det er ikke alle variabler som skal inn i systemet. De som er relevante for klinisk arbeidsflyt skal bygges inn. Da kan de etter hvert overføres automatisk til registrene. Dette er informasjon man per i dag trenger personer til å finne og registre inn i registrene.

I Norge er det 55 nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Gotaas sier de ikke er ferdig med løsningen i systemet som skal sørge for automatisk registrering.

– Målet er å fylle registerne med gjenbruk fra journalsystemet, sier informasjonsarkitekt Eigil Gotaas.

Sparer 25.000 timer med tastetrykk

Stedenfeldt sier de har kalkulert tiden det tar å fylle kvalitetsregistrene med data fra Helse Midt-Norge.

– Da er vi oppe i over 25.000 timer hvor noen kun sitter og registrerer informasjon i kvalitetsregister, forteller seksjonslederen.

Dette er bare det det regionale helseforetaket er forpliktet til å registrere. Det inkluderer for eksempel ikke registrering i kreftregistrene eller lokale og regionale registre.

– Det er ganske mange timer med klikking og dobbelregistreing.

Tilknyttet fire registre

Helseplattformen var tilknyttet fire kvalitetsregistre ved «go live». Det vil si at informasjonen overføres direkte til registrene.

Dette gjelder registrene NorArtritt, NorVas, Diabetes for voksne og Norsk intensiv- og pandemiregister.

Stedenfeldt sier man i utviklingen av oppkoblingen av disse registrene har sett på arbeidsflyt, hvilke data man bør registrere og hvilke data det er krav om at skal registreres.

Nå jobbes det med oppkobling til Kreftregisteret.

– Kliniske meldinger dit er ekstremt tidkrevende, så derfor er det kreftregisteret vi har gått for nå, sier Stedenfeldt.

Deretter vil man ta for seg register for register. Seksjonslederen forteller at enkelte registre vil måtte endres noe, og i noen tilfeller må den digitale plattformen endres.

– Dette er et digitalt økosystem som ikke bare er avhengig av Helseplattformen, men også andre regioner og at man jobber og kan ta avgjørelser i lag.

Dagens Medisin og Norsk helseinformatikk (NHI) er organisert under samme administrative ledelse. NHI har inngått en avtale med Helseplattformen om levering av Norsk elektronisk legehåndbok (NEL) til alle brukere av Helseplattformen.

Powered by Labrador CMS