UBEMANNET: Ifølge rapporten er det gjennomsnittlig 19, 1 prosent av de planlagte sykepleiervaktene som enten forble ubemannet eller bemannet av personell med lavere kompetanse.

Én av fem sykepleiervakter bemannes ikke av sykepleiere

Ifølge tall fra Norsk Sykepleierforbund bemannes én av fem av sykepleiervaktene i kommunenes helse- og omsorgstjeneste ikke av sykepleiere.

Publisert

– Det er alvorlig og går ut over pasientsikkerheten. Pasienter på sykehjem har ofte sammensatte og komplekse lidelser. De trenger derfor helsepersonell med kompetanse, sier leder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen.

Forbundet la mandag fram en rapport hvor de har kartlagt avviket mellom planlagt turnus og faktisk bemanning i kommunenes helse- og omsorgstjeneste.

Ifølge rapporten er det gjennomsnittlig 19, 1 prosent av de planlagte sykepleiervaktene som enten forble ubemannet eller bemannet av personell med lavere kompetanse. Dette er en økning fra 2023 da det samme tallet lå på 17, 9 prosent.

Det er også et stort avvik blant helsefagarbeiderne, der 10,7 prosent av vaktene enten sto udekket eller erstattet, en økning fra fjorårets 9,7 prosent.

– Dette er det politikere og arbeidsgivers ansvar å gjøre noe med. Kommunene må sikres økonomiske muskler til å sikre bemanning på et forsvarlig nivå, og det må tas høyde for fravær. Å beholde og rekruttere sykepleiere til kommunal helse- og omsorgstjeneste bør stå øverst på blokka til både nasjonale og lokale politikere, sier Sverresdatter Larsen.

Powered by Labrador CMS