Etterlyser nasjonal føring om ekspertråd

Overlege Kristina Lindemann vil ha en nasjonal holdning til Ekspertpanelets anbefalinger.

Publisert

Ekspertpanelet har siden 2018 vært et eget panel bestående av leger som har hatt som oppgave å gi råd om behandling av uhelbredelige syke pasienter med kort gjenstående levetid. Ekspertpanelet ble opprettet etter inspirasjon fra Danmark og har siden opprettelsen vurdert rundt 100 saker i året.

Målet med ordningen er at alvorlig syke pasienter skal kunne får en ny medisinsk vurdering.

Flere anbefalinger følges ikke

Nylig omtalte NRK en pasient med uhelbredelig kreft i livmoren. Pasienten har fått nei fra offentlig sykehus til å prøve immunterapi som Ekspertpanelet har anbefalt henne.

Halfdan Sørbye, leder av Ekspertpanelet, opplyser til NRK i samme sak at det hittil i år er flere helseforetak og sykehus som ikke har fulgt Ekspertpanelets råd.

Overlege Kristina Lindemann, leder for nasjonal rådgivende enhet for gynekologisk kreft ved Oslo universitetssykehus (OUS), mener at det trengs en avklaring.

Torsdag deltok Lindemann, sammen med Siri Berg, leder for Gynkreftforeningen, på Dagens Medisins fagseminar om urologi og gynkreft.

– Man må komme sammen, fra helseforetakene og politisk hold, om hva Ekspertpanelet skal brukes til og hvordan vi forholder oss nasjonalt til tilrådingene som blir gitt, sa Lindemann.

Får forklaringsproblem

Hun mener det er en utfordring hvis hvert enkelt helseforetak skal vurdere om de skal følge en anbefaling fra Ekspertpanelet eller ei. 

–  Jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det til mine pasienter.

Også Berg mener at det er behov for avklaringer. 

– Rollen må være tydeligere. Hvis de kan si ja og gi pasienter et håp, så er det vanskelig at de får nei etterpå. Det er en håpløs situasjon, sa Berg.

Vil fremme forslag

Helsepolitisk talsperson i Frp, Bård Hoksrud, uttaler til NRK at partiet vil fremme forslag i Stortinget om at det skal tydeliggjøres at når Ekspertpanelet anbefaler en medisin så skal man få den.

Krf-leder Olaug Bollestad mener at intensjonen med Ekspertpanelet må tydeliggjøres.

I februar gikk daværende helse- og omsorgsminister Bent Høie ut med at ordningen skal evalueres. Det er de regionale helseforetakene som har fått oppgaven. Fagdirektør Baard-Christian Schem i Helse Vest leder styringsgruppen for arbeidet

Schem sier til NRK at det er snakk om en uhyre prinsipiell beslutning, hvis sykehusene skal pålegges å følge panelets råd.

– Hvis et organ utenfor helseforetakene skal bestemme hvordan de skal prioritere ressursene sine, har du endret hele prioriteringssystemet i Norge, uttaler Schem.

Helseminister Ingvild Kjerkol uttaler i saken at hun vil vurdere om det er behov for justeringer av Ekspertpanelets mandat etter evalueringen.

Dagens Medisin har kontaktet Helse- og omsorgsdepartementet for en kommentar, men departementet har ikke hatt anledning til å kommentere saken fredag.

Powered by Labrador CMS