ENDRET LEVERING: Helseforetakene har blitt enige med leverandøren Varian om at de nye kreftsentrene skal få strålemaskiner med gantry-et ProBeam 360, som vist på bildet.
ENDRET LEVERING: Helseforetakene har blitt enige med leverandøren Varian om at de nye kreftsentrene skal få strålemaskiner med gantry-et ProBeam 360, som vist på bildet.

Utstyrsleverandør anker sak om dyrt medisinsk utstyr til Høyesterett

Helseforetakene Helse Sør-Øst og Helse Bergen ble frikjent i retten, men nå anker IBA dommen i saken om levering av utstyr til protonterapi.

Publisert Sist oppdatert

Nærmere 50 millioner kroner ble Helse Sør-Øst og Helse Bergen dømt til å betale til en forsmådd utstyrsleverandør i Tingretten i fjor. Helseforetakene ble ilagt gebyr på henholdsvis 26,4 og og 21,5 millioner kroner i tillegg til saksomkostninger.

Men da saken gikk for Eidsivating lagmannsrett i vår gikk utfallet i helseforetakenes favør.

Helseforetakene jublet over avgjørelsen og Helse Bergen-direktør Clara Gjesdal sa til Dagens Medisin at pengene nå istedenfor kunne gå til pasientbehandling.

Men foretakene kan ha feiret for tidlig. Nå har firmaet Ion Beam Applications (IBA) anket dommen.

Det får Dagens Medisin bekreftet fra Lagmannsretten. Helseforetakene er bedt om å levere inn tilsvar.

IBAs advokat i saken oppgir til Dagens Medisin at firmaet ikke ønsker å kommentere saken før det foreligger en endelig avgjørelse.

Tror saken står seg

Dagens Medisin har også kontaktet Helse Sør-Øst og Helse Bergen for å få en kommentar til dommen.

Helse Sør-Øst oppgir, via kommunikasjonsavdelingen, at foretaket tar saken til etterretning.

Askjell Utaaker, divisjonsdirektør ved Drift-/teknisk divisjon, i Helse Bergen har følgende skriftlige kommentar:

«Vi mener at lagmannsretten har gjort en god og grundig vurdering av hvordan anskaffelsesprosessen er gjennomført. Vi er sikre på at beslutningen fra lagmannsretten står seg dersom Høyesterett, mot formodning, tar anken inn til videre behandling. »

Dyr behandling

Saken har sin bakgrunn i etableringen av en ny type kreftbehandling i Norge. Fra 2025 skal kreftpasienter kunne få tilbud om en annen slags strålebehandling ved to nye sentre ved Oslo universitetssykehus og Haukeland universitetssykehus.

Stråling med protoner regnes for å være en mer skånsom behandling som gir færre senvirkninger for pasientene, men er samtidig vesentlig dyrere enn tradisjonell stråling.

Sentrene har vært omstridt, mye på grunn av høye kostnader både til drift og etablering.

Budsjettet til kjøp av utstyr for de to sentrene var på 766 millioner kroner uten moms.

Firmaet IBA var en av aktørene som ønsket å levere utstyret, men anbudskonkurransen ble til slutt vunnet av Varian Medical Systems Scandinavia AS.

Etter signeringen ble imidlertid Varian og foretakene enige om å endre planen slik at en av delene i strålemaskinen ble byttet ut med en nyere del. Det mente IBA at var et brudd på anskaffelsesloven.

Trangt nåløye

Rettstvisten er en sivil sak og det er ikke innsynsrett i anker, men partene har mulighet til å gi ut en kopi dersom de ønsker. Ingen av partene har ønsket å dele anken med Dagens Medisin.

Det er sjelden Høyesterett tar opp saker fra lagmannsretten. Som hovedregel må en sak ha prinsipiell betydning for å bli tatt opp til vurdering av Høyesterett.

Det er Høyesteretts ankeutvalg som bestemmer om en sak slipper gjennom nåløyet.

Helseforetakene har fått frist til 13. juni med å levere inn tilsvar til anken. Eidsivating lagmannsrett oppgir saken normalt sendes Høyesterett i løpet av en til to dager etter at tilsvar er mottatt.

Kommunikasjonsavdelingen i Høyesterett opplyser om at saksbehandlingstiden i Høyesteretts ankeutvalg ligger på cirka én måned.

Powered by Labrador CMS