SØKER SVAR: I en studie om epigenetikk og svangerskapsdiabetes håper forskerne å finne mer ut av hvem som er disponert for type 2- diabetes i svangerskapet. Foto: Julie klaveland
SØKER SVAR: I en studie om epigenetikk og svangerskapsdiabetes håper forskerne å finne mer ut av hvem som er disponert for type 2- diabetes i svangerskapet. Foto: Julie klaveland

Søker svar i genene

I et norsk forskningsprosjekt leter forskerne etter årsaker til svangerskapsdiabetes i kvinnenes epigenetikk. Nå håper de på internasjonalt samarbeid etter posterpresentasjon på EASD.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

BARCELONA/EASD (Dagens Medisin): Spørsmålene er foreløpig mange, men det er kjent at enkelte gener har en rolle i regulering av fastende blodsukker-nivået i den generelle befolkningen.

– Disse genene forklarer imidlertid bare fem prosent av variasjonen blant gravide. Vi trenger mer kunnskap om genenes betydning og om det er andre bakenforliggende mekanismer som kan forutsi hvilke kvinner som har høy risiko for svangerskapsdiabetes. Derfor leter vi nå blant annet i kvinnens epigenetikk, sier molekylærbiolog og post doc Gunn-Helen Moen, Universitetet i Oslo/Universitetet i Queensland, Australia.

Hun presenterte en poster med resultater fra forskningsprosjektet hun jobber med, på EASD-konferansen tirsdag.

Epigenetikk er reversible endringer i genuttrykket som ikke skyldes endringer i selve arvestoffet. Det innebærer at genet ikke er ødelagt, men at «av og på-knappen» til genet er feilskrudd, og dermed kan være av når den burde være på – eller omvendt. Dette spiller en viktig rolle i fosterstadiet, men også gjennom hele livet.

Leter etter markører
Noe av det forskerne søker svar på er om det finnes andre markører som ikke bare er på gensiden.

– Vi har målt metyleringsmønsteret ved å se på påhenget av en metylgruppe på såkalte CpG-sites som er en C og G-base etter hverandre i DNA. Påhenget av en slik metylgruppe endrer strukturen på DNA. Det kan igjen tenkes å påvirke reguleringen av genene som er viktig for glucose metabolismen i svangerskapet, forklarer Moen.

I undersøkelsen, er rundt 300 kvinner med europeisk opprinnelse og rundt 160 kvinner med sørasiatisk opprinnelse med.

Forskerne har funnet to CpG-sites for fastende blodsukker hos europeerne, og ett på to timers målingen etter at de har drukket en sukkeroppløsning. De finner imidlertid ikke tilsvarende blant kvinnene fra Sør-Asia. Hvorfor det er slik har Moen ingen sikker forklaring på.

– Det kan tenkes at de CpG-stiene vi har funnet hos europeerne kanskje ikke er så viktige hos sørasiatene, men den mest sannsynlige forklaringene er at det er for få personer med i denne gruppen til å få frem et tilsvarende resultat. Det kan også tenkes at andre CpG-siter er viktigere hos sørasiater, sier Moen.

Internasjonalt samarbeid
For å få flere kvinner med i studien og dermed flere svar, håper Moen på internasjonalt samarbeid etter dagens posterpresentasjon på EASD.

– Det var noen der som var interessert, så vi får håpe det blir noe av, sier Moen.

– Forventer du å finne det samme hos sørasiatene som hos de europeiske kvinnene hvis studien utvides?

– Vi vet det er stor forskjell i forekomst, men lite forskning er gjort på genetiske og epigenetiske forskjeller, sier Moen.

– Hva kan denne forskningen bety for fremtidige gravide kvinner?

– Det finnes noen små studier som har sett på mors metyleringsmønster for å forutsi og oppdage svangerskapsdiabetes tidlig, men studiene er for små til å konkludere sikkert. Får vi mer forståelse for hvordan sykdommer utvikler seg, og hvem som er i høyrisikogrupper, kan vi målrette tiltak gjennom svangerskapet, sier Moen.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Dagens Medisin dekker den europeiske diabeteskongressen EASD 2019 hele denne uken. Følg med på dagensmedisin.no for vitenskapelige nyheter og analyse fra norske forskere som er på kongressen.

Powered by Labrador CMS