ETTERSLEP: Trondheim kommunes kvalitetsmelding beskriver at på grunn av feil, og fordi systemet er lite intuitivt og brukervennlig, har det ført til redusert drift og etterslep i tjenestene. Illustrasjonsbilde av klokken i journalsystemet var 16.13.
ETTERSLEP: Trondheim kommunes kvalitetsmelding beskriver at på grunn av feil, og fordi systemet er lite intuitivt og brukervennlig, har det ført til redusert drift og etterslep i tjenestene. Illustrasjonsbilde av klokken i journalsystemet var 16.13.

Fersk kommunerapport: – Helseplattformen utfordret tjenestene og kvaliteten

Trondheim kommunes kvalitetsmelding for barne- og familietjenesten beskriver journalsystemet Helseplattformen som lite brukervennlig, og at systemfeil har ført til redusert drift og etterslep i tjenestene.

Publisert Sist oppdatert

Denne uken fikk Trondheim kommunes politikere lagt frem kvalitetsmeldingen for barne- og familietjenesten. Meldingen evaluerer status for tjenestene i oppvekst- og utdanningssektoren i kommunen.

Kvalitetsmeldingen beskriver at det ble brukt mye tid og ressurser på opplæring i forbindelse med innføring av systemet. På grunn av feil, og fordi systemet er lite intuitivt og brukervennlig, har det ført til redusert drift og etterslep i tjenestene.

– Innføringen av Helseplattformen utfordret tjenestene og kvaliteten på disse, står det.

Saken er først omtalt av Adresseavisen.

Usikkerhet rundt melding av avvik

Avvik knyttet til innføring- og bruk av Helseplattformen er i liten grad registrert systematisk, står det videre.

«Ansatte har stort sett meldt avvik på datasystemet inn til Helseplattformen, mens det er usikkert hvorvidt og hvor avvik som har påvirket drift, egen arbeidshverdag, tjenesteutøvelse eller pasientsikkerhet er meldt inn i det interne avvikssystemet.»

Det fremkommer også at det er manglende og usikre tall og statistikk for aktivitet i helsetjenestene for 2022. overgangen til Helseplattformen i mai 2022 gjør at det er vanskelig å hente ut aktivitetstall for helse året, for å sammenligne med 2021.

Dårligere tjenestekvalitet?

Adresseavisen skriver at Lasse Arntsen, oppvekst- og utdanningsdirektør i Trondheim kommune, har svart bystyret om det som fremkommer i kvalitetsmeldingen i et notat. Der skriver han at det er usikkert om Helseplattformen har ført til økt tidsbruk og lavere kvalitet på tjenestene i kommunen.

– Noe er blitt bedre enn før innføringen, mens andre ting har tatt lengre tid enn tidligere. men jeg vil verken bekrefte eller avkrefte om dette har ført til dårligere tjenestekvalitet. Det vet vi ikke, sier Arntsen.

Han uttaler at på sikt vil Helseplattformen blir et godt hjelpemiddel.

Ett av målene for kommunen er at den skal spare penger på å bruke Helseplattformen. Ifølge Adresseavisen skriver Arntsen i notatet at den gevinsten trolig blir forsinket, blant annet fordi fastlegene ikke har tatt i bruk løsningen. Planen for fastlegeløsningen er at den skal piloteres på utvalgte steder senere i år.

Venter på gevinsten

Wenche Dehli, helse- og velferdsdirektør i Trondheim kommune, sier til avisen at hun er positiv med tanke på fremtiden.

– Vi har allerede fått store forbedringer, og vi kommer til å få flere, men har sagt at det ville ta to-tre år før vi klarer å hente ut tidsgevinsten.

Adresseavisen har spurt Dehli om det ikke er rart at man ett år etter innføringen av Helseplattformen fortsatt ikke kan si at det har gjort tjenestene bedre. Til det svarer Dehli:

– Vi sier at det kommer til å gjøre tjenestene bedre, men vi venter ikke alle effekter etter ett år. Vi har allerede økt kvaliteten på flere områder, og merket en klar forbedring da St. Olav kom på plass, sier hun.

Dagens Medisin og Norsk helseinformatikk (NHI) er organisert under samme administrative ledelse. NHI har inngått en avtale med Helseplattformen om levering av norsk elektronisk legehåndbok (NEL) til alle brukere av Helseplattformen.

Powered by Labrador CMS