– Regjeringen ønsker å gi departement og direktoratet vide fullmakter til å kunne pålegge kommuner plikt til å ta i bruk og finansiere statlige e-helseløsninger. Dette vil være å innføre et helt nytt prinsipp i styring av kommunene, sier Bjørn Arild Gram. 

Foto:

Mener endringene vil koste mange hundre millioner kroner

– Nå får vi regningen før løsningene engang er tilrettelagt og tilpasset for bruk i Kommune-Norge, sier styreleder i kommunesektorens organisasjon. 

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i pasientjournalloven og endringer i forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren. 

En knapp uke før høringsfristen 18.august, er Bjørn Arild Gram, styreleder i kommunesektorens organisasjon, svært kritisk.

Midt i fellesferien

Forslaget omfatter blant annet at virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester pålegges å gjøre tilgjengelig og å ta i bruk fire konkrete nasjonale e-helseløsninger i sine virksomheter. 

Det pålegger virksomhetene å betale for forvaltning og drift av e-resept, Nasjonal kjernejournal, helsenorge.no og helsenettet, noe også Apotekforeningen har rettet kritikk mot

Styrelederen trekker frem at kostnadsvekst som følge av videreutvikling og økt bruk skal dekkes av kommunene.

– Det vil koste mange hundre millioner kroner. I tillegg må vi ta våre lokale kostnader. Det er veldig alvorlig og vi kan ikke leve med å ha et sånt regime.

Han stiller spørsmål ved at forslaget ble sendt på høring i midten av juni, med høringsfrist 18.august. 

– Samtidig som kommunale beslutningsorganer har ferie og et tidspunkt man knapt har politiske møter, påpeker han. 

Ønsker bedre dialog

Kommunesektorens organisasjon er enig i at det er behov for endring og nye grep og at kommunesektoren og helsevesenet står overfor en digital transformasjon.

– Dette av hensyn til pasienter, ansatte i helsetjenesten og pasientsikkerheten. Men regjeringen må gå i dialog med kommunesektoren og finne andre måter å utvikle dette området på i fellesskap.

Statssekretær Saliba Andreas Korkunc svarer at forslag til endringer i pasientjournalloven og IKT-standardforskriften er sendt på bred høring slik at flest mulig relevante aktører kan gi innspill.

– Når fristen er gått ut vil departementet ha en grundig gjennomgang og vurdering av de ulike høringsuttalelsene. Det er derfor for tidlig å kommentere dette nå, sier han. 

Powered by Labrador CMS