AVVIK: Datatilsynet varsler tilsyn med Helseplattformen.

Datatilsynet varsler tilsyn med Helseplattformen

Etter et høyt antall avviksmeldinger varsler Datatilsynet tilsyn med Helseplattformen.

Publisert Sist oppdatert

Datatilsynet har fått flere meldinger fra Helseplattformen om brudd på personopplysningssikkerheten i systemet siden det ble tatt i bruk, skriver Adresseavisen.

Varselet om tilsynet skjer bare uker før Helseplattformen skal rulles ut på nye sykehus.

– Datatilsynet har inntil nå avventet å føre tilsyn. Nå mener vi imidlertid at tiden er inne, blant annet ettersom det samlede antallet avviksmeldinger er høyt, skriver juridisk fagdirektør Susanne Lie i Datatilsynet i en epost til Adresseavisen tirsdag.

Hun forteller at de fleste avvikene som er meldt knytter seg til svikt i tilgangsstyringen, altså at ansatte har hatt tilgang til mer informasjon enn de har tjenstlig behov for.

Etter innføringen av Helseplattformen ved St. Olavs hospital har også både Statens helsetilsyn, Arbeidstilsynet, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) pågående tilsyn.

Dagens Medisin og Norsk helseinformatikk (NHI) er organisert under samme administrative ledelse. NHI har inngått en avtale med Helseplattformen om levering av norsk elektronisk legehåndbok (NEL) til alle brukere av Helseplattformen.

Powered by Labrador CMS