Journalsystemet Helseplattformen er planlagt innført i Helse Møre og Romsdal og Helse Nord-Trøndelag neste år. Systemet er allerede innført ved St. Olavs hospital i Trondheim (bildet).

Ledelsen i Helse Midt-Norge innstiller på å ikke utsette Helseplattformen

Ledelsen i Helse Midt-Norge anbefaler at styret skal overkjøre ønsket fra egne sykehus – og vil fortsette innføringen av Helseplattformen.

Publisert Sist oppdatert

Styret i Helse Midt-Norge skal behandle saken onsdag. I innstillingen står det at «en utsettelse av innføringen av Helseplattformen i to år vil ha store konsekvenser for spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge», skriver Adresseavisen.

Det står videre at «styret i Helse Midt-Norge ber administrerende direktør iverksette tiltak som skal legge til rette for å opprettholde opprinnelig innføringsplan med mulige tilpasninger, samtidig som pasientsikkerheten ivaretas».

Helseplattformen er planlagt innført ved de fire sykehusene i Møre og Romsdal 27. april neste år. En utsettelse av innføringen kan ende med å koste i underkant av en milliard kroner.

Styret ønsker ikke å innføre Helseplattformen

Torsdag ble det kjent at styret i Helse Møre og Romsdal ikke ønsker ikke å innføre Helseplattformen etter planen, noe Legeforeningen har støttet.

Årsaken er alle feil og mangler ved systemet som allerede er innført ved St. Olavs hospital i Trondheim – og at de selv starter innflytting til nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal i mars, skriver NRK.

Helseplattformen er en felles digital plattform for hele helsetjenesten i Midt-Norge. Etter at Helseplattformen ble innført i ved St. Olavs hospital i Trondheim i november i fjor, har det vært store problemer knyttet til systemet. Blant annet har flere hundre henvisninger fra fastleger til ulike enheter i Trondheim ikke blitt fanget opp.

– Skyver pasientsikkerhet til siden

– Det er klart at administrerende direktør i Helse Midt overkjører styret og direktøren i Helse Møre og Romsdal. Det er veldig spesielt all den tid argumentasjonen primært har handlet pasientsikkerhet, skriver Georg Johnsen, hovedtillitsvalgt for overlegene ved sykehuset i Molde, i en kommentar til Romsdals Budstikke.

Han sier det er gjort en grundig jobb av ledere og tillitsvalgte.

– Det tar åpenbart ikke Helse Midt-Norge inn over seg og skyver pasientsikkerhet til siden, skriver Johnsen.

Dagens Medisin og Norsk helseinformatikk (NHI) er organisert under samme administrative ledelse. NHI har inngått en avtale med Helseplattformen om levering av norsk elektronisk legehåndbok (NEL) til alle brukere av Helseplattformen.

Powered by Labrador CMS