UNIK MULIGHET: – Dette er en unik mulighet til å utvikle Drammen i tett samarbeid med Helseforetaket Vestre Viken, Drammen kommune og andre involverte grunneiere. Vi kan ta oss god tid til å planlegge de overordnede rammene, og sikre en god transformasjon av området til bolig- og næringsformål, sier administrerende direktør Mathis Grimstad i SOE.

Foto: Realnor Property Advisors AS

Kjøper Drammen sykehus for 850 millioner kroner

Når Drammen sykehus flytter inn i nye lokaler, blir det 900 boliger på den gamle tomten, om eiendomsutvikleren Stor-Oslo Eiendom får det som den vil.

Publisert

Styret i Helse Sør-Øst har godkjent planene om å selge i alt fem tomter, hvor Drammen sykehus er lokalisert i dag, til Stor-Oslo Eiendom (SOE).

Sykehustomtene på Bragernes er på totalt 57 mål, og på eiendommene finnes det nesten 80.000 kvadratmeter med bygningsmasse. Kjøper overtar ved overtakelsen det fulle ansvaret for bygningsmassen, samt den videre regulering og utvikling av eiendommene, melder Vestre Viken HF.

– Unik mulighet

– Dette er en unik mulighet til å utvikle Drammen i tett samarbeid med helseforetaket Vestre Viken, Drammen kommune og andre involverte grunneiere. Vi kan ta oss god tid til å planlegge de overordnede rammene, og sikre en god transformasjon av området til bolig- og næringsformål, sier administrerende direktør Mathis Grimstad i SOE.

Kjøpesummen for eiendommen vil være minimum 850 millioner kroner. Den endelige kjøpesummen vil først bli klar når eiendommene er ferdig detaljregulert.

– Styret er godt fornøyd med gjennomføring av salgsprosessen og det endelige resultatet», sier styreleder i Vestre Viken Siri Hatlen i en pressemelding.

Bygger boliger

Sykehusområdet på Brakerøya forventes å få cirka 900 nye boliger.

Eiendommen ligger tett på Bragernes Torg, med mange lokale arbeidsplasser, kultur, handel og det er gode rekreasjonsmuligheter med Drammensmarka og Drammenselva i umiddelbar nærhet.

– Vi ønsker å skape en levende og bærekraftig del av sentrum. SOE er opptatt av å drive god by- og  stedsutvikling, og vi har som mål å utvikle et prosjekt som har høy arkitektonisk kvalitet og blir et populært boligområde, sier Grimstad i en pressemelding.

Powered by Labrador CMS