PRISSPREKK: Nytt sykehus i Drammen har hatt betydelige utfordringer så langt i byggeprosjektet, og prisen har økt med over to milliarder kroner.
PRISSPREKK: Nytt sykehus i Drammen har hatt betydelige utfordringer så langt i byggeprosjektet, og prisen har økt med over to milliarder kroner.

Prislapp: 14.000.000.000

Nye Drammen sykehus blir 2,4 milliarder kroner dyrere enn planlagt. Nå er prislappen på sykehuset økt til 14 milliarder kroner.

Publisert Sist oppdatert

Komplekse grunnforhold, fuktskader, krigen i Ukraina og en generell prisøkning i byggebransjen bidrar til at styret i Helse Sør-Øst har vært nødt til å utvide styringsrammen til sykehusprosjektet.

Likevel er det ikke sikkert at dette er nok for å ferdigstille det nye sykehuset.

Vil ikke krympe prosjektet

På spørsmål om hvilke konsekvenser denne kostnadsøkningen får for resten av prosjektet, svarer Hanne Gaaserød, som er direktør for porteføljestyring bygg i Helse Sør-Øst RHF, følgende:

- Dette er en justering av rammen for å kunne gjennomføre prosjektet som planlagt. Vi er kommet så langt i gjennomføringen at det er lite aktuelt å redusere på omfanget.

Direktør for porteføljestyring bygg i Helse Sør-Øst RHF, Hanne Gaaserød.
Direktør for porteføljestyring bygg i Helse Sør-Øst RHF, Hanne Gaaserød.

- Er dere trygge spå at utvidelsen av byggerammen vil sikre fremdriften i prosjektet, eller risikerer man lignende ekstrabevilgninger senere?

- Det er alltid en viss usikkerhet i store byggeprosjekter, og vi er fremdeles i en periode der det er vanskelig å anslå pris- og kostnadsutvikling. Både prosjektorganisasjonen og Helse Sør-Øst RHF som eier, gjennomfører flere tiltak for å etablere og beholde trygghet for at prosjektet nå kan holde fremdrift i henhold til de nye planene, og for å holde kontroll med kostnadsutviklingen, sier Gaaserød.

Innflyttingen, som etter den opprinnelige planen skulle skje i slutten av 2024, vil i stedet skje gradvis gjennom store deler av 2025.

Rammer ikke andre prosjekter

- Hvilke konsekvenser får denne kostnadsøkningen på andre investeringer i helseregionen, som for eksempel nye OUS?

- Helse Sør-Øst har allerede tatt høyde for en forventet kostnad utover styringsrammen for nytt Drammen sykehus i vår økonomiske langtidsplan. Vi planlegger for at investeringer som har fått bevilget lån gjennom statsbudsjettet skal gjennomføres, og det omfatter blant annet nye OUS.

- Hvilke lærdommer tar man med seg av dette inn i fremtidige byggeprosjekter?

- Helse Sør-Øst RHF har fra og med januar 2023 etablert avdelingen «Porteføljestyring bygg», for å styrke eierstyringen av byggeprosjekter i gjennomføring. Dette er gjort for å forsterke eksisterende organisering av bygg- og eiendomsområdet.

- Vi trekker lærdom av alle byggeprosjekter og tar dem med oss inn i planleggingen av nye prosjekter, sier Gaaserød.

Vannskader og dårlige grunnforhold

Byggeprosjektet, som snart er 50 prosent ferdig, har vært forfulgt av problemer. Krevende grunnforhold og feilprosjektert boremetode førte tidlig til forsinkelser på fem til seks måneder, i forhold til den opprinnelige fremdriftsplanen.

Ambisjonen om å ta igjen forsinkelsen møtte utfordringer da materialer ble forsinket på grunn av krigen i Ukraina, og prisen på stål skjøt i været.

I tillegg har vanninntrenging på byggeplassen skapt betydelige problemer.

«I og med at bygget ikke har vært tett i høst- og vintermånedene, har prosjektet hatt problemer med vanninntrenging og fuktskader. Siste hendelser med vanninntrenging var i romjulen og nyttårshelgen. Til tross for døgnkontinuerlig beredskap var det ikke mulig å unngå vanninntrenging flere steder i bygget. Betydelige ressurser har vært brukt på skadebegrensning, men det har ikke vært mulig å unngå at noen områder har fått vannskader», står det i sakspapirene til styrebehandlingen 10. februar.

Hittil er det brukt fem milliarder kroner på prosjektet, mens utbygger har forpliktet seg til kontrakter for nesten 10 milliarder kroner.

Powered by Labrador CMS