Samler pasientdata i beslutningsverktøy

Store mengder digitale data kan i fremtiden hjelpe leger å stille mer nøyaktige og raskere diagnoser på pasienter. 

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Et beslutningsstøtteverktøy for leger som hjelper til med å stille riktig diagnose og behandling, kan bli en del av hverdagen ved norske sykehus. For å finne diagnoser og mulige behandlingsforløp, benytter teknologien store mengder lagrede pasientdata og forskningspublikasjoner. 

Oslo Universitetssykehus (OUS) er allerede i gang med BIGMED, et prøveprosjekt som benytter teknologien. Lege og professor Erike Fosse leder prosjektet, og under EHiN-konferansen Future Health i Oslo Spektrum fortalte han om dette. 

–  Prosjektet adresserer problemet vi har i helsevesenet i dag, ved at vi får mer og mer informasjon om hver enkelt pasient og så skal vi da treffe riktig beslutning om valg av behandling. Etter hvert blir dette så mye data at det må automatiseres, sier Fosse til Dagens Medisin.

Personvernutfordringer
Det er flere utfordringer ved å lagre pasientdata for å ta det i bruk i beslutningsstøtteverktøy, blant annet knyttet opp til personvern. Fosse forteller at dette er noe de jobber mye med. 

– Lovene knyttet til dette er jo laget for noen år siden, og så skjer det en veldig rask teknologiutvikling. Vi må identifisere raskt om vi kan bruke eksisterende lovverk, eller om vi må lage nye. Det er viktig å identifisere det raskt, og derfor samarbeider vi blant annet med med jurister fra Universitetet i Oslo og fra direktoratet for e-helse.

Raskere behandling
Erik Fosse understreker at det er viktig å få på plass sytemet raskt og at det vil komme både pasienten og legen til gode. 

–  Hvis man kan analysere data, så kan man lage en mye mer standarisert behandling, basert på bildedata, blodprøvedata og gensekvenseringsdata. For pasienten vil behandlingen bli både raskere og mer nøyaktig, og for legene betyr det færre møter og en mer rasjonell arbeidsdag, sier han. 

Powered by Labrador CMS