– Litt mer tid med pasientene gir milliardsparing

Trønderlegene mener å ha dokumentert at litt mer tid brukt til hver enkelt pasient gir en «enorm» gevinst for helsevesenet.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

I fastlegeundersøkelsen til Trønderopprøret har de undersøkt hypotesen om at litt mer tid brukt til hver enkelt pasient kan gi en økonomisk gevinst for helsevesenet.

– Vi så på gjennomsnittlig antall minutter per konsultasjon som fastlegene sier de bruker. Dette var fra 15 til 25 minutter. Så har vi kryssplottet dette mot antallet innleggelser hver arbeidsdag. Vi fant nettopp det – at hvis vi bruker litt mer tid på hver enkelt konsultasjon, så sparer vi innleggelser. Det var en signifikant forskjell fra null til én, til to, til tre innleggelser hver dag, sa Tor Magne Johnsen, leder i Trønderopprøret under pressekonferansen i Oslo sentrum tirsdag.

Les også: Seks av ti fastleger vurderer å slutte

13,5 milliarder
Fastlegene sier at fordi de kjenner pasientene godt, mener de at de sparer én sykehusinnleggelse per dag – og gitt mer ressurser, ytterligere en halv dag til.

Johnsen fortalte at Trønderopprøret har gjort et enkelt regnestykke, hvor de tok utgangspunkt i at én konsultasjon hos fastlegen koster tre prosent av ett liggedøgn på sykehus. Én spart innleggelse per dag, ganger med cirka 4800 fastleger som har fire dagers arbeidsuke og jobber 44 uker i året, gir en årlig besparelse på hele 13,5 milliarder. Det er mye mer enn hele budsjettet til fastlegeordningen.

– Her er det helt enorme besparelser hvis vi kan gi fastlegene litt bedre tid, som gir litt mer kvalitet. Selv om vi ikke har fått helseøkonomer til å regne på dette, er det snakk om besparelser på milliarder ved å styrke førstelinjen, sa Johnsen.

Les også:Fastlegeleder: Sykehusene må gjøre mer, fastlegene mindre

– Koster ikke noe å berge ordningen
Fastlege Inga Marte Grønseth, en av legene i Trønderopprøret, sier at de lenge har trodd og følt at god tid til pasienten gir bedre kvalitet.

– Vi har følt at i konsultasjoner der vi klarer å ta oss litt ekstra tid så unngår vi kanskje en henleggelse til sykehus fordi vi kommer frem til det ordentlige problemet. Dette har aldri vært vist i noen studier, men vi ser nå at det å gi litt tid kan føre til en tydelig reduksjon i innleggelser i sykehusene, sier Grønseth.

– Vi vil derfor snu på dette og si at det koster ikke noe å berge fastlegeordningen, men at man kan spare betydelige beløp i den andre enden, sier fastlege Børge Norberg i Trønderopprøret.

Trønderopprørerne har nå store forventninger til at det raskt må komme tiltak som bedrer situasjonen for fastlegeordningen.

– Må skje noe raskt
– Strikken er strukket så langt som det går, og det må skje noe raskt. Det må komme bedre rammebetingelser og opptrapping i løpet av dette året som kommer nå, sier Grønseth.

Norberg sier de har store forventninger til at det nylig reetablerte trepartssamarbeidet mellom Helse- og omsorgsdepartementet, KS og Legeforeningen vil fungere godt.

– Vår undersøkelse legger frem god dokumentasjon på hva vi gjør, og vi er glade for resultatene som viser at litt lengre tid i konsultasjon fører til færre innleggelser og sykemeldinger.

Powered by Labrador CMS