– Vi har ikke undersøkt situasjonen godt nok

– Vi må se på hvor ressursene først skal settes inn, sier Sveinung Stensland (H), som diskuterte politikernes fastlege-tiltak med lederen for Trønderopprøret, Tor Magne Johnsen.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

STORTINGET: Høyres helsepolitiske talsperson, Sveinung Stensland møtte fastlege og leder for Trønderopprøret, Tor Magne Johnsen, på Stortinget torsdag.

Trønderopprøret, en politisk uavhengig gruppe av fastleger som jobber for å sikre fastlegeordningen, møtte på Stortinget for første gang for å diskutere fastlegeordningen med flere stortingsrepresentanter fra regjeringspartiene.

Les saken: – Det er kritisk at det skjer en endring så raskt som mulig

Under diskusjonen kom det frem at fastlegene ikke støtter alle fastlege-tiltakene som Stortingets helse- og omsorgskomité vedtok denne uken. Stensland gir heller ikke full tilslutning.

Vi kan ikke løse alle utfordringene i spesialisthelsetjenesten, mesteparten må løses i primærhelsetjenesten. Sveinung Stensland, medlem av Stortingets helse- og omsorgskomité og Høyres helsepolitiske talsperson

– Jeg mener at en del av forslagene er å gå litt for fort fram. Når vi skal ha en evaluering kan det være nyttig å se på hva som virkelig bør ses på først og på hvor skal vi sette inn ressursene først. Her er Trønderopprøret ikke enig i alle punktene, og det viser at vi ikke har undersøkt situasjonen godt nok, sier Stensland.

Finansieringen
Han viser blant annet til komiteens forslag til regjeringen om å gjøre prosjektordningen med allmennlege i spesialisering (ALIS) til en nasjonal ordning, og hvor legene sikres en fastlønn.

I dag er derimot om lag 70 prosent av fastlegene selvstendig næringsdrivende.

– Det er viktig at endringer favner alle fastlegene, løsningene må stå seg for både fastlønnede og de som driver privat, sier Johnsen.

Stensland er opptatt av å se på finansieringsmodellen.

– Alle fastlegepraksiser er ikke, og det er kanskje ikke riktig med en lik støttemodell. Det er stor forskjell på drive en fastlegepraksis i Oslo sentrum og i indre Sogn, og det fanger ikke dagens modell godt nok opp.

– Svært utfordrende
Stensland vil ikke bruke ordet krise om fastlegeordningen, men vedgår at det er kritisk mange steder.

– Vi har absolutt behov for å gjøre endringer, i finansieringsmodellen, i tilgangen på fastleger, i samhandlingen mellom primær- og spesialisthelsetjenesten og i måten det jobbes på. En del ting er svært utfordrende, og vi er nødt til å finne løsninger.

– Jeg har ikke tenkt til å gi meg og vil jobbe for en velfungerende fastlegeordning. Vi kan ikke løse alle utfordringene i spesialisthelsetjenesten, mesteparten må løses i primærhelsetjenesten, sier Stensland.  

Hør mer i intervjuet øverst i saken om hva Høyres helsepolitiske talsperson sier om politikernes videre arbeid med fastlegetiltak og på hvor lenge fastlegene kan vente på endring.

Powered by Labrador CMS