– Sykehusene tar ingen egen risiko ved å drive uforsvarlig

Leger frykter for å gjøre feil og bli dømt for det, samtidig som det er vanskelig å dømme oppover i sykehussystemet. 

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Skal en enkelt lege holdes ansvarlig når feil skjer som følge av en presset arbeidshverdag?

I Danmark har dette spørsmålet skapt stort engasjement den siste tiden, etter at en ung sykehuslege ble dømt i retten for ikke å ha forsikret seg om at en sykepleier fulgte hennes instruks. Konsekvensen ble at et en diabetespasient døde av for lavt blodsukker, og legen ble holdt ansvarlig for dette.

Nå skal denne saken, som går under navnet Svendborg-saken, prøves for høyesterett i Danmark.

Under denne ukens DMTV-debatt spør vi: Kan det samme skje i Norge?

– Det vil jeg si at det kan, sier Christer Mjåset, leder i Yngre legers forening. 

– Jeg har også fått tilbakemeldinger fra flere av mine kollegaer for at man frykter for å gjøre feil, selv om det kanskje er systemet det er noe galt med. Systemet må legge til rette for god pasientbehandling, sier Mjåset.

Anne Kjersti Befring er helsejurist og stipendiat ved Universitetet i Oslo. Hun påpeker at innføringen av Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) har ført til at sykehusene ikke tar noen egen risiko ved å drive uforsvarlig.

– Tidligere lå det et økonomisk parameter, ved at hvis du drev uforsvarlig så risikerte du å få mange søksmål og måtte betale store erstatningssummer. I dag så er det NPE som tar de summene, og sykehusene merker fint lite til det, sier Befring.

Se resten av debatten i innslaget over. 

Powered by Labrador CMS