UTVIKLING: Besøk på helseportalene i Norge, Svergige, Danmark og Finland i perioden 2011-2021.

Foto: Direktoratet for e-helse

Helsenorge mest besøkt i 2021

I 2021 gikk Helsenorge forbi svenske 1177 Värdguiden i antall besøk per innbygger og har flest besøk sammenlignet med helseportalene i Sverige, Danmark og Finland.

Sammen med Sverige, Danmark og Finland lager Direktoratet for e-helse en analyse av landenes e-helseportaler «National Health Portals in the Nordics».

Koronapass og timebestilling

Direktoratet skriver at i Norge var det koronapass som dro opp statistikken, mens det i Sverige var timebestillingsløsning knyttet til massevaksinering som bidro til besøk.

Rapporten viser at selv om det for Helsenorge var koronapass som hadde mest trafikk, har det økning i oppslag i egen journal, fornying av resepter og e-konsultasjon bidratt til veksten av besøk.

Forskjeller

Norge og Danmark har i hovedsak regionale tjenester tilgjengelig i portalene. Norge har noen regionale forskjeller.

Sverige har større regionale forskjeller i tilgjengelige tjenester i portalen. I Sverige har regionene selvstyre til å selv velge hvilke tjenester de vil tilby.

Den finske helseportalen har begrensede tjenester. Det er fordi de fleste byer eller kommuner og regioner har egne portaler hvor innbyggerne kan få tilgang til ulike tjenester.

Helseportalene er primært rettet mot landenes innbyggere, men i Danmark og Finland er det også tjenester for helsepersonell.

Danske sundhed-dk var opprinnelig rettet mot leger og fastleger, nå betjenes helsepersonell og innbyggere likt. I Finland er tjenesteleverandører også en del av målgruppen.

Powered by Labrador CMS